English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 »
AKD - Jubilarni 10. bal zaposlenih u AKD-u

Tradicionalan jubilarni 10. bal grafičara sindikalne podružnice Agencije za komercijalnu djelatnost održan je 10. prosinca 2016. godine u restoranu Pyrus u Zagrebu. Svih ovih godina bal je uspješno organizirala SP AKD-a. Ovom prilikom se prije svega moramo zahvaliti svima onima koji su ovu sad već možemo reći, dugoročnu feštu započeli i koja će trajati. Cilj bala je okupiti sve ljude dobre volje kako bi se jednom godišnje dobro zabavili, opustili, zaboravili na svoje svakodnevne brige i, naravno, razmišljali o sljedećem balu.
Okupilo se ukupno 80-ak uzvanika koji su se u ugodnoj atmosferi družili do ranih jutarnjih sati. Balu se odazvalo trinaest umirovljenika, pedesetak sadašnjih djelatnika AKD-a i dvadesetak gostiju iz drugih tvrtki. Za glazbeni dio programa zadužen je bio zagrebački bend „Kocka šećera“, koji je svojim ritmom držao plesni podij stalno punim. Oko jedan sat iza ponoći kao gost iznenađenja došao je i Željko Krušlin, poznatiji kao Kruška, te podignuo raspoloženje za nekoliko oktava više sa svojim pjesmama, ali i pokojim vicem. Prije same tombole u organizaciji sindikalne podružnice i središnjice Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti umirovljenicima AKD-a je priređena mala svečanost uz fotografiranje za trajnu uspomenu. Kroz obraćanje predsjednika sindikalne podružnice AKD-a s nekoliko toplih riječi i znakom pažnje za prisutnost na balu, ali i za sve ono što su učinili kroz tvrtku i sindikat, predstavnica podružnice AKD-a Suzana Žlender i središnjeg grafičkog sindikata Matea Mikić uručile su primjerene sindikalne darove.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prevencija je ključna u zaštiti i očuvanju radne sposobnosti radnika

Učinkovita zaštita na radu na svim mjestima rada nema alternative jer se njome štite život, zdravlje i radna sposobnost od početka do završetka radnog vijeka. Primjereno organizirana i u praksi provedena zaštita na radu pridonosi produktivnosti i konkurentnosti pojedinca, tvrtke i društva u cjelini.
Zaštita na radu je osnovno ljudsko pravo, a time i obveza i odgovornost svakog poslodavca, radnika kao i zajednice da to pravo štiti.
Prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i prihvaćanje drugih vidova raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti i slično, trebaju biti dinamičan i neprekidan proces, utemeljen na procjeni rizika te primjenjiv na cijeli radni vijek. Potrebno je uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost.
Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, primjerenim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, poštivanjem ograničenja za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama.

 • Potrebna je strategija
 • Uspostaviti kulturu prevencije
 • Kontinuirano utvrđivanje stanja zaštite
 • Kontrola izloženosti radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Četvrta industrijska revolucija - 10 stvari koje treba znati

Četvrta industrijska revolucija nam kuca na vrata. Ona će u sljedećim godinama radikalno promijeniti zapošljavanje i prirodu rada. Naša se gospodarstva moraju pripremiti na oluju do sada neviđenih tehnoloških i socijalno-gospodarskih promjena koje će utjecati na sustave rada i radikalno će promijeniti naš odnos prema radu.

 • 10 najznačajnijih smjerova koje je pokrenula ova digitalna revolucija:
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izvršni odbor Uni Global Union - Uz 4. industrijsku trebamo i društvenu revoluciju

UNI Global Union na godišnjem sastanku svojeg Izvršnog odbora od 15. do 17. studenoga ove godine u Nyonu, kao osnovnu temu razmatrao je pitanja Novog svijeta rada.
Svijet rada se mijenja nezamislivom brzinom. Četvrta industrijska revolucija je ovdje, gdje proizvodi više nisu proizvodi, oni postaju usluge koje vode miješanju svih sektora s promjenjivim granicama. Osnovne vještine koje poznajemo danas postaju suvišne, a druge strane se podižu zahtjevi.
Umjetna inteligencija postaje svakodnevna, no njezine etičke i praktične granice još uvijek nisu definirane. Vrijeme i prostor su komprimirani, dok digitalna rješenja čine globalno tržište rada i usluga sve većima. Mnogi novi oblici poslovanja ulaze na tržište i zahtijevaju nova regulatorna rješenja. Novi oblici organiziranja radnika i novo shvaćanje globalne solidarnosti trebaju se hitno uspostaviti. I sindikati moraju inovirati.

 • Novi svijet rada najveći izazov sindikalnog pokreta
 • Istraživači nisu svjesni da se igraju s vatrom
 • U pet godina 35% poslova i vještina se mijenja – svijet nije spreman
 • Globalni digitalni sindikati i nova mjesta otpora
 • Buduća solidarnost
 • Aktivnosti UNI-ja u 2017.
 • Trebamo društvenu revoluciju, ili smo gotovi
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Što se smatra radnim vremenom?

Što se smatra radnim vremenom i na koji način računati radno vrijeme, odnosno broj sati rada radnika u određenom referentnom razdoblju, u potpunosti ovisi o sadržaju definicije pojma radnog vremena. Iako je definicija pojma radnog vremena propisana Direktivom 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnoga vremena, koju je Hrvatska prenijela u Zakon o radu (dalje: ZOR), u dosadašnjoj primjeni navedena definicija se pokazala nedostatnom, pa je sadržaj navedene definicije dodatno pojašnjen u dosadašnjoj praksi Suda EU (dalje: Sud). Posljednja presuda u kojoj je Sud razmatrao koja se razdoblja raspoloživosti radnika poslodavcu moraju smatrati radnim vremenom jest presuda u predmetu C-266/14 Tyco (o kojoj je bilo riječi u proteklom broju Grafičara), kojom je u odnosu na pojedinu kategoriju radnika Sud EU proširio sadržaj pojma "radnog vremena", te je vrijeme putovanja tih radnika od kuće do prvog odredišta na kojem moraju obaviti posao, te od mjesta zadnjeg klijenta do kuće, ubrojio u radno vrijeme.

 • Pojam radnog vremena
 • Putovanje mobilnog radnika na posao predstavlja radno vrijeme
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Znanje - Sastanak predstavnika sindikata i poslodavca

Dana 25. studenoga 2016. godine održan je sastanak između predstavnika sindikata i predstavnika poslodavca s ciljem rješavanja nekih otvorenih pitanja.
Predstavnici sindikata skrenuli su pozornost na to da kao rezultat nejednakog rasporeda radnog vremena radnici kumuliraju višak sati koje valja plaćati u primjerenoj visini. Predstavnici poslodavca su izrazili spremnost za spuštanjem granice viška sati transparentnijim organiziranjem radnog vremena i zapošljavanjem novih radnika koje je u proteklom razdoblju već bilo u tijeku.
Predstavnici sindikata su skrenuli pozornost i na problem hladnoće u proizvodnim pogonima. Predstavnici poslodavca su izjavili da će voditi računa da se prostori griju u što većoj mjeri, tražit će rješenje u povoljnijim energentima te prilagodbom smjene za vrijeme hladnih mjeseci. Raspravljalo se i o ugovorima o radu na određeno vrijeme koji su prisutni kod poslodavca posebno kod novozaposlenih radnika. Obje strane su se složile da će se u daljnjem razdoblju što veći broj radnika koji imaju ugovor na određeno vrijeme primiti u stalni radni odnos.
Predstavnici sindikata su izrazili spremnost i inicijativu za kolektivno pregovaranje.

Verzija za ispis
 
Zrinski, Čakovec - Potpisati kolektivni ugovor!

Već duže od godinu dana produžujemo primjenu kolektivnog ugovora po tri mjeseca u Zrinskome. Kako važeći kolektivni ugovor prestaje važiti 31. prosinca ove godine, sindikalna podružnica  je na svom sastanku održanom 14. prosinca donijela odluku da se za sljedeće razdoblje od tri mjeseca ili duže, ovisno o dogovoru s direktoricom,  potpiše Kolektivni ugovor „Zrinski“.
Budući da se u društvu teškoće u poslovanju i dalje nastavljaju, prijedlog je da sadašnji tekst Kolektivnog ugovora bude i tekst novog s primjenom od 1. siječnja 2017. godine jer sve uštede na plaćama i drugim pravima radnika su iscrpljene, a uprava bi trebala pronaći druge načine izlaska iz krize.

Verzija za ispis
 
Vjesnik - Nova uprava, nova inicijativa

Imenovanje nove uprave u Vjesniku omogućilo nam je da obnovimo kontakte te potaknemo konstruktivnu suradnju. Naime, nova uprava imenovana je do kraja veljače 2017. godine i čine ju Mirela Novoselec Jakševac i Nada Kanižaj.
U prigodnom dopisu podsjetili smo, ali i upoznali ih s ranijom inicijativom Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske za pregovore i sklapanje Kolektivnog ugovora Vjesnik i o nekoliko održanih sastanaka pregovaračkih odbora. Na sastancima pregovaračkih odbora dogovoren je tekst kolektivnog ugovora, osim u jednom članku vezanom uz otpremnine u slučaju otkaza radniku. Želimo riješiti i to pitanje te postići konačan dogovor i dogovoriti radnje u smjeru potpisa kolektivnog ugovora.
Uz dogovor oko kolektivnog ugovora želimo razgovarati o aktualnoj situaciji u društvu Vjesnik d.d., posebice o daljnjim aktivnostima i radnjama uprave u cilju poslovne konsolidacije i trajnih poslovnih rješenja društva.

Verzija za ispis
 
DES, Split - Odbili sve zahtjeve!?

U DES-u djeluju tri sindikata koji su još u rujnu pokrenuli inicijativu za izmjene i dopune te produženje kolektivnog ugovora. Pregovarački odbori održali su dva sastanka na kojima su prodiskutirali, argumentirali i zauzeli stavove oko pojedinih zahtjeva za izmjene i dopune. Uglavnom, grad i županija kao osnivači te ravnatelj ustanove odbili su sve zahtjeve.
Kako se pojedina prava, a pogotovo plaća u DES-u nije mijenjala deset godina, sindikati su inzistirali na njenoj korekciji pogotovo jer je grad Split za ustanove drugih djelatnosti kojima je osnivač podigao razinu prava kao i plaće. Što više, dio prihoda DES ostvaruje iz svog poslovanja tako da nije samo na sredstvima proračuna. Budući da se radi o ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom gdje ih je preko 50% zaposlenih, sindikati smatraju da se ne bi trebalo-smjelo štedjeti baš na toj populaciji.

Gradonačelnik i župan – šute

Sindikati su se dodatno obratili i gradonačelniku i županu sa svojim zahtjevima, ali odgovora nije bilo. Odgovora nije bilo ni na danu invalida gdje su se pojavili i fotografirali s osobama s invaliditetom te javno producirali, ali istovremeno zaboravili na njihove male plaće i na njihov zahtjev za povećanje plaća i nekih prava iz kolektivnog ugovora. Nije to bio vapaj invalida, već normalni zahtjev nakon deset godina čekanja boljega, oni su dostojanstveni i preponosni da bi molili.
Nakon priopćenja koje je poslano javnosti ovih dana, sindikati će u slučaju da se grad i županija ponovno ogluše organizirati referendum među zaposlenima koji je prvi korak u postupku organiziranja štrajka.

Verzija za ispis
 
Model pakiranja - Pitamo ljude...

Anketu svih zaposlenih u društvu provest će sindikalna podružnica u nekoliko dana prosinca. Cilj je da se saznaju stavovi i razmišljanja i članova i ne članova sindikata o tri područja o kojima će ovisiti daljnji razgovori i akcije koje će poduzeti sindikat.
Postavljeno je dvadesetak pitanja u prvom redu o radnom vremenu – evidentiranju, najavi, plaćanju kategorija koje traže povećane iznose, zatim nekoliko pitanja o zaštiti na radu i uvjetima rada te pitanja kojima se dobiva uvid u prava koja su smanjena u pravilniku o radu u odnosu na prava koja su egzistirala za vrijeme važenja kolektivnog ugovora ili koja sada nisu regulirana.
Na ovaj način sindikat želi uključiti što više zaposlenih u percepciju svojih prava i radnih uvjeta u kojima rade.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: