English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste - Organiziranje,temelj djelovanja svakog sindikata

U Mariji Bistrici održan je od 14. do 16. listopada 2016. godine seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Tema prvog dijela ovog seminara bila je organiziranje članova, odnosno kako pridobiti nove članove. Moderator i predavač o temi organiziranja bio je Erkan Elroy, direktor organiziranja za Europu pri UNI Global Unionu. Slična tema, vezana uz organiziranje, bila je obrađena na seminaru u studenom 2015. godine od gđe. Danice Lisičar, no g. Erkan tu je temu obradio na drugačiji pristup, tako da su prisutni dobili još bolju sliku o tome kako uspješnije organizirati svoje članove i pridobiti nove u sindikat.
U drugom dijelu seminara, predstavnici stručne službe sindikata sa sudionicima su aktualizirali pitanja iz radnog odnosa, kao što su rad na određeno vrijeme, organizacija radnog vremena, zaštita na radu itd., a potom su sudionici pripremili platforme za program rada podružnica i daljnje aktivnosti. Također su prezentirani kolektivni ugovori po podružnicama.

 • Zašto je bitno imati veliku sindikalnu zastupljenost
 • Važnost planiranja
 • Organizacijski ciklus
 • Kolektivne akcije
 • Aktivno slušanje
 • Izrada programa rada podružnica
Verzija za ispis Pročitajte više
 
5. sjednica Predsjedništva - Nastavljamo s procesom okrupnjivanja

Peta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak, 23. rujna 2016. godine, u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

 

 • Jačanje suradnje sa Sindikatom radnika HRT-a
 • Zaustavljen negativni trend pokrivenosti članstva kolektivnim ugovorima
 • Kadrovske promjene
   
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Grafički zavod Hrvatske - Opseg posla i radno vrijeme

Dana 26. rujna 2016. godine održan je sastanak između predstavnika poslodavca i sindikata, na zahtjev predstavnika radnika, vezano uz problematiku preopsežnog radnog vremena i korištenja tjednog odmora za mnoge radnike proizvodnje, posebice dorade.  
Predstavnici sindikata upozorili su poslodavca da radno vrijeme mnogih radnika prelazi sve okvire te da radnici nisu u mogućnosti ostvariti svoj tjedni odmor. Naglašena je ozbiljnost situacije, ne samo zbog povrede normi, već i zato što zbog neizdrživog tempa i nedostatka odmora dolazi do premorenosti, zasićenosti, frustracije te obolijevanja radnika, što rezultira povećanim bolovanjima, a to pak stvara još veći pritisak na preostale radnike te se problem potencira. Naglašena je hitnost te su predložena konkretna rješenja, uz neminovnu nužnost zapošljavanja dodatnog broja radnika.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
DES, Split - Sastanak pregovaračkih odbora

Kolektivni ugovor u DES-u važio je do kraja rujna. Sindikati koji djeluju u ustanovi poslali su ravnatelju zahtjev za pregovore i produženje kolektivnog ugovora, s napomenom da bi predložili izmjene i dopune nekih odredbi ugovora. Na prvom sastanku pregovaračkih odbora 6. listopada prezentirani su i usklađeni zahtjevi sva tri sindikata koji djeluju u DES-u. Naime, prije sastanka s pregovaračkim odborom ustanove, grada i županije sindikati grafičara, invalida i HUS-a Dalmacije na zajedničkom sastanku su dogovorili zajedničke zahtjeve i njihovu visinu te je prezentirali drugoj strani. Zahtjevi se odnose na visinu plaće, produženje važenja kolektivnog ugovora (na nekoliko godina), isplatu regresa i božićnice samo u novcu, a ne i u naturi, podizanje visine dara djetetu na maksimalan neoporeziv iznos, promjenu postotka naknade plaće u vrijeme bolovanja, uvođenje toplog obroka za sve radnike, a ne samo za invalide, brisanje članka koji dovodi u nesigurnost ugovore isplate te vraćanje sistematizacije radnih mjesta u sadržaj kolektivnog ugovora. Sindikati su zahtijevali da se zahtjevi shvate ozbiljno, da ih se analizira i vide ukupni troškovi svih zahtjeva te njihova ostvarivost.
Pregovarački odbor sindikalne strane čine članovi iz sva tri sindikata – Danko Tresić-Pavičić, Boris Šifter, Ivana Ilić, Mate Spaić, Darka Todorić i Toni Modrić. Članove odbora poslodavca čine ravnatelj Tomislav Bogović, predstavnica grada Nina Miličević i predstavnica županije Helena Bandaković. Nakon osvrta ravnatelja na zahtjeve i njihovo kratko komentiranje, dogovoreni su daljnji koraci u pregovorima s datumima pojedinog koraka.


Verzija za ispis
 
Tonu li Narodne novine? - Dvojbena odluka

Vlada nastavlja postavljati politički podobn(ij)e ljude na čelna mjesta državnih poduzeća, pri čemu su stručnost i iskustvo u drugom planu.
Tehnički ministar gospodarstva Panenić smijenio je članove Nadzornog odbora Narodnih novina te imenovao novih četvero ljudi, čime je prema svemu sudeći prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa i Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom i vlasništvom Republike Hrvatske. Njima je, naime, propisano da u tvrtkama od posebnog državnog interesa Vlada predlaže kandidate za upravna i nadzorna tijela, i to na prijedlog Povjerenstva za upravljanje strateškim trgovačkim društvima.
Panenić nije ispoštovao proceduru, nego je kao jedini član Skupštine Narodnih novina donio odluku o smjenama i imenovanjima. Tehnički ministar gospodarstva tvrdi da je tako postupio "jer štiti interese vlasnika", odnosno države te da će "čim bude imenovana nova Vlada predložiti ministru da donese odluku o imenovanjima". Ovaj potez, priznao je, mogao bi se smatrati kao "privremeno rješenje i vatrogasna mjera".

 • Gubitak od 17,18 milijuna kuna
 • Kakav ugovor sa Šukerovim HNS-om!?
 • Upitna papirna i toaletna konfekcija

 

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikalna zbilja i perspektiva

Posljednja godina dana u povijesti političke demokracije bit će zabilježena kao izuzetno aktivna u političkim obratima i previranjima, ostavkama i smjenama, prebjezima i konvertitima, smicalicama i podmetanjima, lažnim obećanjima i korupciji, sporim suđenjima i pravosudnim obratima, predizbornim aktivnostima i, konačno, po dva izborna ciklusa.
Jedina konstanta koja se održala u javnom životu je još veće siromaštvo, bijeda prekarnih radnika, nove pripreme za outsourcing i privatizaciju, neisplata plaća i raskidanje kolektivnih ugovora, duge liste za zdravstvene preglede i prazne socijalne trgovine. U nekim je gradovima stvarnost malo uljepšala koja novoizgrađena fontana, pa umirovljenici i nezaposleni mogu umjesto u toplom obroku uživati u kristalnim kapima vode kada se vinu prema plavom nebu. Ako se ipak ne mogu od ljepote zasititi, preporučuje se da nekoliko sati dnevno preskakuju rupe po gradilištima u centru grada.

 • Godina odgođenih obećanja i ignoriranja
 • Jamstva – novi inovativan način rada
 • Umjesto reformi prodaja preostaloga
 • Trka političara od jednom do drugog stožera
 • Jamstva za pregovore
 • Socijalni dijalog – čeka neka bolja vremena
Verzija za ispis Pročitajte više
 
TEX logistika - Nova usluga

Tisak stalno širi asortiman usluga koje pruža preko svoje mreže kioska, a sada je napravio veliki iskorak u segmentu logistike. Otvorenje novog i modernog logističko-distributivnog centra u Svetoj Nedelji, na površini od ukupno 40.000 m² skladišnog prostora i 20.000 paletnih mjesta, omogućilo je Tisku kvalitetne osnove za realizaciju i lansiranje nove Tiskove logističke usluge pod nazivom – TEX logistika. Ukupna investicija u novi logistički centar iznosi 10 milijuna kuna.
Radi se o novoj Tiskovoj logističkoj platformi s najširom "click&collect" mrežom u Hrvatskoj, koja za cilj ima postati neizostavan partner malim i srednjim kompanijama, s posebnim naglaskom na e-commerce. Snaga TEX logistike leži i u vlastitoj distribuciji i velikom voznom parku od 650 dostavnih vozila, koja godišnje prijeđu 24 milijuna kilometara i dostavljaju više od 136 milijuna pošiljaka. TEX logistika partnerima će pružati mogućnost paketne dostave na više od 1000 kioska Tiska, 50 Paketomata – automatiziranih paketnih pretinaca, u Super Konzum prodavaonice, na kioske iNovina, kao i dostavu na adresu kupaca.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mirenje u rješavanju radnih sporova iz područja zaštite na radu

U sklopu VI. međunarodnog stručno-znanstvenog skupa "Zaštita na radu i zaštita zdravlja", Zavod za unapređivanje zaštite na radu 23. rujna ove godine organizirao je u Zadru okrugli stol na temu "Mirenje kao učinkovit model rješavanja radnih sporova iz područja zaštite na radu". U radu su kao uvodničari i panelisti sudjelovali predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, udruge poslodavaca i sindikata, Ministarstva pravosuđa, Općinskog suda u Zadru te Hrvatske udruge za mirenje.
Cilj okruglog stola bio je ukazati na stanje i probleme u području individualnih radnih sporova, a u okviru njih posebno na one iz područja zaštite na radu, zatim predložiti moguća rješenja putem afirmacije mirenja pri sudovima kao i izvan sudova te istaknuti prednosti mirenja za poslodavce i radnike, ali i društvo u cjelini.

 • Osposobljena 242 miritelja
 • Mirenje samo u 41 sporu!?
 • Nedovoljna senzibilizacija za mirenje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ugovor o radu na određeno vrijeme

Premda bi ugovor o radu na određeno vrijeme trebao biti iznimka i može se sklapati samo uz ispunjenje zakonom točno određenih uvjeta, poslodavci vrlo često i uspješno zaobilaze te uvjete i u Hrvatskoj je takav ugovor, nažalost, više pravilo nego iznimka.
Prema podacima Eurostata, svaki peti hrvatski radnik je zaposlen na određeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno ima oko 300.000 zaposlenih u Hrvatskoj, a oblik radnog odnosa koji je zamišljen kao povremeni radni angažman posljednjih je godina postao dominantan oblik zapošljavanja. Proizlazi da je Hrvatska europski rekorder u brzini kojom rad na određeno istiskuje stalni radni angažman. To pokazuje da dobar dio poslodavaca zloupotrebljava institut rada na određeno vrijeme.
Donošenjem novog Zakona o radu 2014. godine tome se htjelo stati na kraj, no Zakon svejedno poslodavcu ostavlja veliku mogućnost sklapanja takvih ugovora, a ni mjere nadzora nisu dovoljno učinkovite.

 • Kada se smije sklopiti ugovor na određeno vrijeme
 • Ograničenja u broju i trajanju ugovora na određeno
   Prelazak na neodređeno vrijeme
 • Jednaki uvjeti i prava
 • Prekršajna odgovornost
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
Verzija za ispis Pročitajte više
 
37. susreti - Ponovno osmijeh na licima sudionika

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 26. svibnja 2016. godine: U cijeloj se zemlji nastavlja razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Pod utjecajem stabilnog vremena i široke anticiklone ljudi će se osjećati vrlo dobro i neće imati nikakvih problema. Takvo vrijeme naročito će podržavati dobro raspoloženje, dobru radnu koncentraciju i sklonost dobroj zabavi i druženju. Preporučljivo je ne suzdržavati se od sportskih aktivnosti bilo koje vrste!
Dnevni horoskop za 26. svibnja 2016. godine, dan kad zvijezde poručuju sljedeće: Ovnovi će biti vrlo kreativni; Bik: Danas je dobar dan za nove kontakte; Blizanci: Obuzeti novom energijom, osjećat ćete se življe!, Rak: Bavite se sportom. Odlično ste raspoloženi; Lav: S prijateljima ćete organizirati neka okupljanja s dobrom klopom i brdom odličnog raspoloženja; Djevica: Budite romantični, možete upoznati neku zanimljivu osobu; Vage će biti emotivnije nego inače; Škorpion: Danas je dan za opuštanje i zabavu; Jarci će biti puni ideja za uživanje; Vodenjak: Ne opterećujte se sitnicama, jurite polako jer ćete tako daleko stići!; Ribe: Ne budite nervozni u kontaktu sa suradnicima, budite timski igrač.

 • Mali Lošinj 
 • Pikado
 • Nogomet
 • Odbojka na pijesku
 • Kuglanje
 • Stolni tenis
 • Plivanje
 • Boćanje
 • Mini golf
 • Tenis
 • Potezanje konopa
 • Turnir u belotu i briškuli/trešeti
 • Košarka
 • Završna večer
 • Posebnosti Susreta
Verzija za ispis Pročitajte više
 


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: