English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Prava i obveza radnika i poslodavaca pojavom koronavirusa
Epidemiološka situacija prouzročena pojavom koronavirusa nije samo zdravstveni problem. U fokus dolaze i pitanja vezana za radne odnose – kako adekvatno urediti i organizirati rad sukladno uputama dobivenih od nadležnih institucija te situaciji kod poslodavca, a pritom poštovati i propise iz područja radnog zakonodavstva te interese radnika i poslodavaca. 
U nastavku dajemo pregled prava i obveza, odnosno mogućih načina organiziranja rada i uređenja radnih odnosa u aktualnoj situaciji.

 • (Samo)izolacija
 • Privremena nesposobnost za rad
 • Rad od kuće
 • Korištenje godišnjeg odmora
 • Nejednaki raspored radnog vremena
 • Nepuno radno vrijeme
 • Plaćeni i neplaćeni dopust
 • Slanje na bolovanje
 • Roditelji radnici čija djeca idu u vrtić/školu



Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uspjeh sindikata - Vlada odustala od suspenzije Zakona o radu
U jeku krize izazvane koronavirusom, sindikati su 25. ožujka 2020. neformalnim putem saznali kako Vlada tajno, iza kulisa, priprema donošenje zakona koji bi privremeno, za vrijeme epidemije, regulirao neka pitana iz radnih odnosa drugačije nego Zakon o radu. Radni naslov tog zakona je bio: "Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti Covid-19". 
Sindikati su istog trena nakon tog saznanja burno reagirali, uputivši dopise Vladi RH, te raznim relevantnim međunarodnim subjektima. Donošenje spornog zakona je zaustavljeno, a sve se odvilo u nekoliko dana na sljedeći način.

 • Poslodavac bi mogao sve što želi, bez savjetovanja s radničkim vijećem
 • Oštro upozorenje ETUC-a i ITUC-a
 • Nakon sjednice GSV-a – Vlada povukla inicijativu



Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravo na odjavu
Right to disconnect ili slobodno prevedeno – „pravo na odjavu, isključenje, prekid veze“ je pravo radnika da se isključi odnosno odmakne od posla i da ne odgovara na e-mailove, poruke, telefonske pozive izvan svog ugovorenog radnog vremena. Pravo na isključenje omogućuje radniku da postavi jasne granice elektroničke komunikacije vezane za posao nakon radnog vremena i da se istodobno omogući pravo radniku da nakon radnog vremena uživa u aktivnostima koje nisu vezane za posao. 
U trenutačnoj situaciji, kada su mnogi poslodavci zbog epidemije koronavirusa odlučili da radnik radi na izdvojenom mjestu rada, odnosno od kuće, pravo na isključenje postaje itekako aktualno. S jedne strane je prisutna fleksibilnost rada od kuće, jer radnik može nakon obavljenog posla lakše nastaviti svoje druge dnevne zadatke, no s druge strane se gubi odvojenost između posla i privatnog života, te radnici nerijetko rade i više nego što bi radili da se nalaze u prostorijama poslodavca, gdje je njihovo radno vrijeme striktnije definirano. 


1. Važnost prava na odjavu
2. Nužno je definirati radne sate
3. Svaka skupina radnika je drugačije pogođena
4. Komunikacija i trening
5. Osjećajte se kao doma, ali… radite
6. Odjavite se i od vijesti







Verzija za ispis Pročitajte više
 
Paket mjera - Pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa
Vlada Republike Hrvatske je predstavila paket mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, a koje je Sabor prihvatio te su stupile na snagu. Cilj mjera je konačni spas hrvatskog gospodarstva koje je posrnulo uslijed pandemije koronavirusa, spašavanje ugroženih radnih mjesta i kakva-takva normalizacija gospodarskog života.
U nastavku predstavljamo neke od tih mjera za koje smatramo da se najviše odnose na radnike i poslodavce u našim sektorima, a neke od njih je potrebno poznavati i za funkcioniranje svakodnevnog života.

1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom
2. Oslobođenje od poreza za najteže pogođene; PDV po naplati računa
3. Predaja financijskih izvještaja produljena do kraja lipnja
4. Osobne iskaznice, vozačke dozvole i putovnice, tehnički i registracije vozila
5. Program „Covid-19 zajam za obrtna sredstva“
6. Zakon o elektroničkim komunikacijama poslan u drugo čitanje (praćenje mobitela građana)





Verzija za ispis Pročitajte više
 
Narodne novine - Radno vrijeme skraćeno na 32 sata
Sredinom ožujka još i prije formalnog stupanja na snagu većine javnih mjera vezanih uz zaštitu od koronavirusa, uprava Narodnih novina d.d. zahtijevala je znatno preventivno smanjenje materijalnih troškova s osnove rada. 
Na dva vrlo teška sastanka predstavnika poslodavca, sindikata i radničkog vijeća održanih 18. i 23. ožujka 2020. g. iskazani su sljedeći stavovi. 
Poslodavac ističe kako su prodavaonice zatvorene, poslovanje je ograničeno, poslovni rezultati i planovi su ugroženi, gubitak na kraju godine je neizbježan u milijunskim iznosima. Nastavlja da je nužno donijeti hitne izvanredne mjere radi provođenja preventivnih zdravstvenih mjera zaštite od koronavirusa, te radi očuvanja nastavka poslovanja, sada i u narednim mjesecima. Zaključuje da negativne učinke treba već sada smanjiti pravovremenim mjerama. U protivnom sigurno dolazi u pitanje dugoročna isplata plaća, održivost prava Kolektivnog ugovora i radna mjesta. 
Sindikat naglašava da teret izvanredne situacije mora biti raspoređen među radnicima jednako i pravedno, kao i da poslodavac treba učiniti sve da ostvari pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Zahtijeva da se rad od kuće omogući svima gdje je moguće, a ne samo rukovoditeljima, kako je tada bilo. Skreće pozornost na to da treba uzeti u obzir da radnici reagiraju različito, imaju različite uvjete, pa na razini odjela valja reorganizirati rad uz maksimalnu prihvatljivost i dogovor s radnicima. Sindikatu nije prihvatljivo smanjenje vrijednosti satnice, niti korištenje cijelog godišnjeg odmora za 2020. godinu. Važno je i da radnici prihvate mjere, jer o njima ovisi njihova provedba i učinak.

 • Reakcija na negativne medijske natpise


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odašiljači i veze - Izvanredni otkaz bog nepoštivanja propisanih mjera zaštite
Odmah u početnoj fazi širenja koronavirusa, društvo „Odašiljači i veze“ je donijelo mjere kako bi spriječilo nastavak tog širenja te kako bi svoje radnike, a time i njihove obitelji, zaštitilo od moguće zaraze, te kako bi što bolje prilagodili poslovanje nastaloj situaciji. Mjere koje je donio poslodavac su u skladu s mjerama koje je donio i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske na nacionalnoj razini. O svim poduzetim mjerama radnici su odmah upoznati. 
Radnici su propisane mjere shvatili ozbiljno i odgovorno se pridržavali njihove provedbe. No, jedan radnik je svjesno umanjivao njihov značaj, ispred kolega je govorio kako je izvan radnog vremena u kontaktu s velikim brojem osoba, otvoreno je opisivao propisane mjere kao pretjerane, te je uz to obavljao dodatni posao na kojem je prisutna velika mogućnost zaraze. Takve njegove izjave i postupci izazvali su opravdanu nelagodu kod kolega s kojima radi, došlo je do ugrožavanja sigurnosti i zdravlja kolega i njihovih obitelji, potencijalno je ugrožen segment poslovanja poslodavca koji je od vitalne važnosti za poslodavca, te sve mjere koje je poslodavac poduzeo mogle su biti narušene ponašanjem pojedinca. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bakrotisak, Garešnica - Potpisan Dodatak Kolektivnom ugovoru
Nakon što su s poslodavcem održana tri sastanka na kojima se razgovaralo o izmjeni važećeg Kolektivnog ugovora kako bi se riješio problem nemogućnosti poslodavca da radnicima isplati plaću prema većoj osnovici uslijed povećanja iznosa minimalne plaće u RH, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 25. ožujka 2020. godine proveo je među radnicima izjašnjavanje o (ne)prihvatljivosti izmjena važećeg Kolektivnog ugovora s posljedicom zadržavanja postojeće razine plaće (prema osnovici od 3.750,00 kn koja je vrijedila do 31. 12. 2019. godine). Od ukupnog broja zaposlenih 112 radnika, glasala su 64 radnika, od toga je 59 glasalo ZA, a 5 ljudi je glasalo protiv prihvaćanja izmjena Kolektivnog ugovora. S obzirom na to da je većina radnika prihvatila izmjene, Sindikat grafičara i poslodavac su 26. ožujka 2020. godine potpisali Dodatak Kolektivnom ugovoru u kojem je ugovoreno sljedeće

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Lana – Karlovačka tiskara - Potpisan novi Kolektivni ugovor
S obzirom na to da je važeći Kolektivni ugovor u Lani – Karlovačkoj tiskari isticao 1. travnja ove godine, poslodavac je prihvatio inicijativu Sindikata grafičara o kolektivnim pregovorima za novi Kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor između Poslodavca Lana – Karlovačka tiskara d.d. i Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koji je potpisan 30. ožujka 2020. godine na razdoblje od jedne godine odraz je konstruktivne i uspješne suradnje na poboljšanju uvjeta rada koja traje godinama. 
U kolektivnim pregovorima svake godine nastoji se podići razina prava radnika, što rezultira sve kvalitetnijim Kolektivnim ugovorom. S obzirom na to da su u međuvremenu izmijenjeni porezni propisi i pojedini neoporezivi iznosi, novi Kolektivni ugovor propisuje veće neoporezive iznose pojedinih prava, kao primjerice, dnevnica i terenski dodatak koji su povećani na 200,00 kn te dar djetetu s 400,00 na 600,00 kn.
Unatoč neizvjesnoj gospodarskoj situaciji koja je nastala i, koja će tek uslijediti, uslijed zdravstvene ugroze od Covida-19 (koronavirusa) novim Kolektivnim ugovorom zadržana je razina prava radnika od prošle godine, što smatramo značajnim doprinosom materijalnoj sigurnosti radnika u predstojećem razdoblju. Sigurni smo da će, kada se za to steknu uvjeti, poslodavac i sindikat započeti razgovore o boljim materijalnim uvjetima za radnike. 

Verzija za ispis
 
Covid-2019 - Poslodavci i radnici se prilagođavaju
Aktualna situacija uzrokovana pojavom koronavirusa primorala je poslodavce i u djelatnostima tiskarstva, komunikacija, nakladništva i medija da gotovo preko noći prilagode načine svoga poslovanja novonastaloj situaciji. Tamo gdje narav posla to omogućuje, radnici su upućeni na rad od kuće, neki koriste godišnji odmor, dok veliki dio radnika u navedenim djelatnostima radi kao i prije u prostorijama poslodavca poštujući pritom sve propisane mjere opreza. 
Poduzeća u kojima Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske okuplja članove su se relativno dobro prilagodila nastaloj situaciji, no sve to nije bilo bez određenih smanjenja prava radnika kod nekih poslodavaca. Radnici u svim poduzećima pokazuju još jednom da su spremni podnijeti teret krize i prilagoditi se svim okolnostima. 
Prema našim saznanjima, svi poslodavci provode sve mjere zaštite propisane od Stožera, a neki su donijeli i dodatne mjere kako bi radnici bili maksimalno zaštićeni na radnim mjestima, što je svakako pohvalno.

 • Organizacija rada u podružnicama Sindikata grafičara i medija
 • Većina poslodavaca zatražila potporu Vlade




Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tiskarstvo i mediji u vrijeme koronavirusa
Stanje u tiskarstvu i medijima u aktualnoj situaciji, vezano uz posljedice mjera suzbijanja koronavirusa, raznovrsno je, jer grafička i nakladnička djelatnost te mediji i usluge, podrazumijevaju više (pod)sektora. Ovaj osvrt ne dajemo na temelju statističkih podataka, već na temelju neposrednih kontakata sa sindikalnim povjerenicima i članovima sindikata. 

 • Ambalaža se dobro drži
 • Nakladništvo je pogođeno
 • Pouzdanost tiskanih medija
 • Manjim tiskarama je najteže
 • Radiotelevizija u fokusu
 • Priznanje i našim radnicima

Verzija za ispis Pročitajte više