English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Konstituirajuća sjednica regionalnog povjereništva Zagrebačke regije - Dubravka Prpić i dalje regionalni povjerenik
Drugu fazu redovnih izbora u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, koja se provodi nakon izbora u sindikalnim podružnicama, čini konstituiranje regionalnih povjereništava. Tako je 24. travnja ove godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana konstituirajuća sjednica Regionalnog povjereništva Zagrebačke regije.
Novo regionalno povjereništvo ponovno je izabralo Dubravku Prpić za regionalnu povjerenicu Zagrebačke regije.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene i dopune Statuta
Izmjene i dopune Statuta Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske donio je IV. kongres Sindikata, 14. lipnja 2007. godine u Umagu.
Statut mora biti životan i potrebno ga je prilagođavati potrebama prakse. Ovim izmjenama ukidaju se nepotrebni i bezrazložno ograničavajući instituti, povećava se efikasnost rada Sindikata i provodi racionalizacija. Jasnije se određuju nadležnosti za donošenje pojedinih odluka, procedure odlučivanja, ali i odgovornosti. Unatoč izmjenama, Statut i dalje ostaje najviši akt našeg Sindikata, određujući u osnovama našu misiju i ciljeve, te način njihovog ostvarenja.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi sastav organa Sindikata
IV. Kongres izabrao je nove organe Sindikata u slijedećem sastavu:
Verzija za ispis Pročitajte više
 
IV. Kongres - Potvrda unutarsindikalnog jedinstva
Od 13. do 14. lipnja 2007. godine u hotelu "Sol Koralj" u Umagu, održan je 4. Kongres našeg Sindikata. Kongres je usvojio Izvješće o dosadašnjem radu Sindikata, donio Izmjene i dopune Statuta, usvojio okvirni Program rada za razdoblje od 2007. - 2011. godine, te izabrao nova tijela i organe Sindikata. Za predsjednika Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske jednoglasno je izabran Stjepan Kolarić s mandatom od 4 naredne godine.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Upravni odbor sredstava solidarnosti
Nakon konstituiranja Predsjedništva, jedan od prvih zadataka njegovih članova je imenovanje članova Upravnog odbora sredstava solidarnosti. Upravni odbor je organ upravljanja sredstvima solidarnosti, koja čine tri fonda -Štrajkački fond, Fond solidarnosti i Fond za posmrtnine.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara - Nastaviti s ozbiljnim i predanim radom
Prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara, novoizabranog na IV. kongresu Sindikata, održana je 6. rujna 2007.godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Nakon uvida u skraćeni zapisnik sa IV. kongresa Sindikata grafičara konstituirano je novo Predsjedništvo Sindikata grafičara u sljedećem sastavu:
1.SLOBODAN BRUMNIĆ SP Istragrafika - Rovinj
2.SUZANA BOŠNJAK SP Glas Slavonije - Osijek
3.TONČI BULJANOVIĆ SP Narodne novine - Zagreb
4.DRAGUTIN ČRLJENEC SP Školska knjiga - Zagreb
5.JASNA DERGESTIN SP Model pakiranje - Zagreb
6.DAVOR HAJNIĆ SP Agencija za komercijalnu djelatnost - Zg
7.KATIJA KAPETANOVIĆ SP Slobodna Dalmacija - Split
8.STJEPAN KOLARIĆ Predsjednik Sindikata grafičara
9.BRANKO KUČKO SP Željeznička tiskara - Zagreb
10.NADA POLDRUGAČ SP Tisak - Zagreb
11.IVAN VABEC SP Zrinski - Čakovec
12.VELJKO VLAHOVIĆ Sindikalna podružnica umirovljenika
13.ALEKSANDAR ŽAJA SP Hrvatska (Vjesnik)Tiskara - Zagreb
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Predstavljamo članove Predsjedništva našeg sindikata
Na IV .kongresu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ,održanom 13. i 14.lipnja ove godine u Umagu, izabrano je 12 novih članova Predsjedništva te predsjednik Sindikata naše djelatnosti koji je prema Statutu automatski predsjednik Predsjedništva. Svi su oni izabrani tajnim glasovanjem sindikalnih predstavnika - delegata Kongresa iz cijele Hrvatske.
Ovom prilikom ukratko ih predstavljamo čitateljima Grafičara i članstvu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Iako su neki od njih već bili članovi Predsjedništva u prošlom i ranijim mandatima, većina je novoizabranih članova Predsjedništva.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi nadzorni odbor, 2007. - 2011.
Pet članova Nadzornog odbora izabrano je tajnim glasovanjem na IV. kongresu u Umagu, a ovim putem predstavljamo ih našim članovima
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti
Prva sjednica, odnosno konstituiranje Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, održana je 17.10.2007.godine.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
2. sjednica Predsjedništva - Izmijenjena tri važna Pravilnika
Dana 5. prosinca 2007. godine, u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu, održana je 2. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara, kojoj su, uz članove Predsjedništva, prisustvovali i regionalni povjerenici, te pripadnici Stručne službe. Raspravljalo se o mnogim pitanjima, od kojih u nastavku navodimo najvažnije.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »