English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Konstituiranje novog saziva Statutarne komisije Sindikata

Prva konstituirajuća sjednica Statutarne komisije Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 18. prosinca 2015. godine u 11,30 sati u Domu Sindikata.
Statutarna komisija Sindikata izabrana je u lipnju 2015. godine na Kongresu te ju je sada bilo potrebno konstituirati. Novi saziv Statutarne komisije Sindikata konstituiran je u sljedećem sastavu: Marinko Babić (Slobodna Dalmacija), Alen Dedić (Odašiljači i veze), Jelica Horvat (Lana – Karlovačka tiskara) i Jelena Krajačić (Tisak). Za predsjednika Statutarne komisije jednoglasno je izabran Alen Dedić.
Statutarna komisija je organ koji se izabire na Kongresu i za svoj rad odgovara Kongresu. Ima sljedeće zadaće i ovlasti: tumači odredbe Statuta i drugih statutarnih akata; ocjenjuje i donosi odluke o usklađenosti odluka podružnice i organa Sindikata, kao i dokumenata statutarnog karaktera, koje donosi Predsjedništvo, u skladu sa Statutom; razmatra i rješava prigovore i žalbe statutarnog karaktera, koje Sindikatu upućuju njegovi članovi i organi; analizira i nadzire primjenu Statuta i predlaže njegove izmjene i dopune.

Verzija za ispis
 
Konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti

Sjednica na kojoj je konstituiran Upravni odbor sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je  23. 10. 2015. godine. Na sjednici su bili prisutni novoizabrani članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti;  Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga - Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska - Garešnica, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije - Osijek, Doriano Buršić iz Istragrafike - Rovinj, Danko Tresić Pavičić iz DES-a – Split te Siniša Terzić iz Model pakiranja, predsjednik Sindikata Darije Hanzalek te Boris Šifter. Sastanku nije prisustvovala Dubravka Prpić iz Tiska. Većina je bila član UOSS i do sada dok su Doriano Buršić i Siniša Terzić novi članovi.
Prema odredbama statuta Sindikata grafičara konstituiranje UOSS vrši predsjednik Sindikata što je Darije Hanzalek i učinio.  Predsjednik je pozdravio prisutne, upoznao sa odlukom Predsjedništva koje ih je odabralo te im čestitao na imenovanju. Upoznao ih je sa aktima Sindikata koji reguliraju rad UOSS i zaželio uspješan rad slijedeće četiri godine.
Upravni odbor sredstava solidarnosti upravlja, brine i raspodjeljuje sredstva solidarnosti prema namjenama pojedinog fonda. Čine ga devet sindikalnih povjerenika a bira ih predsjedništvo Sindikata. Između sebe biraju predsjednika i zamjenika.  Za predsjednika UOSS predložena je i izabrana Jasenka Brigljević iz sindikalne podružnice Narodne Novine a za zamjenika Božidar Žvorc  iz sindikalne podružnice  Zrinski.
Upravni odbor sredstava solidarnosti je nakon konstituiranja izabrao članove Kreditnog odbora koji vodi brigu o individualnim kratkotrajnim pozajmicama članstvu koje se provodi preko stručne službe Sindikata. Predloženi su i izabrani  Jasenka Brigljević, Željka Sambolek Mikota i Siniša Terzić.
Nakon tog djela sjednice Upravni odbor je informiran o zapisniku zadnje sjednice starog saziva te informaciju o stanju sredstava po pojedinom fondu za razdoblje prvih devet mjeseci 2015. godine.
Sjednica je nastavljena pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za jednokratne pomoći i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobreno je šest posmrtnih pripomoći za umrle članove te je dodijeljena trideset jedna jednokratna pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili putem svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je dodijeljeno 14.000,00 kuna za posmrtnine te nešto manje od 50.000,00 kuna za jednokratne pomoći.

Verzija za ispis
 
Sjednica Savjeta lista Grafičar - Grafičar nastavlja informirati naše članove

Sjednica Savjeta lista Grafičar održana je 22. listopada 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu, uz prisustvovanje članova Savjeta: Ana-Marija Presečan, Davorin Šaramo, Veljko Vlahović i Aleksandar Žaja (Dane Bičanić odsutan).
Darije Hanzalek, dosadašnji glavni urednik lista pružio je članovima Savjeta izvještaj o radu redakcije i lista zadnjeg sastanka odnosno od broja 250. do 280., najavivši kako nakon 130 brojeva uređivanja i s obzirom na ostale funkcije u sindikatu smatra primjerenim funkciju glavnog urednika prepustiti drugoj osobi.
U kratkoj raspravi potvrđeno je kako list Grafičar i dalje uspješno ostvaruje svoju informativnu, edukativnu i dokumentarističku zadaću te se s takvim radom treba nastaviti i dalje. Kod prihoda i rashoda lista Grafičar uočen je porast troškova poštarine, što je posljedica novog načina dostave lista svakome članu na kućnu adresu, no ovakav način distribucije potvrđen je kao poželjan te će se s njime nastaviti dok postoje mogućnosti za to.
U pitanju uređivačke politike Savjet je zaključio da u sadržajnom pogledu list Grafičar treba zadržati svoju raznovrsnost, za svakog čitatelja ponešto, te da valja obratiti pozornost na to da se list dodatno obogati sadržajima i rubrikama koje su u središtu pažnje mlađih čitatelja. Sukladno mogućnostima Savjet predlaže obratiti pažnju i da se vizualni identitet lista kreće prema modernijem uz obraćanje dodatne pozornosti na kvalitetu fotografija.
Na sjednici Predsjedništva Sindikata grafičara održanoj idućeg dana, 23. listopada, izabrani su novi članovi Savjeta lista Grafičar: Ana Marija Presečan, Davorin Šaramo, Željka Sambolek Mikota, Miro Horvat i Bruno Margitić. Za novog glavnog urednika lista imenovan je Stjepan Kolarić, koji je uz list Grafičar usko vezan kao konstanta od njegovog samog osnivanja.

Verzija za ispis
 
Konstituirajuća sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika

Prva konstituirajuća sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 23. listopada 2015. godine u Domu sindikata grafičara u Zagrebu. Koordinaciju regionalnih povjerenika za razdoblje od 2015. do 2019. godine čine regionalni povjerenici: ANA MARIJA PRESEČAN – Zagrebačka regija; KATARINA KIŠIČEK – Zagorsko-međimurska regija; MARICA JUKIĆ – Slavonsko-baranjska regija; DINKO ZOVKO –Dalmatinska regija; DENIS BRAJNOVIĆ – Goransko-primorska i Istarska regija.
Zadnjih godina sustav regionalnih povjerenika, nažalost, ne daje željene rezultate, ne zbog samih osoba regionalnih povjerenika, već zbog sve prisutnijeg pitanja u kojoj mjeri ovaj sustav odgovara stvarnom stanju, veličini, organizaciji i praksi našeg sindikata. Naime, već godinama kontakti i suradnja između članova i podružnica sa stručnim službama i „centralom“ sindikata izvršava se neposrednim kontaktima, bez posredovanja regionalnih povjerenika.
S druge strane, statutom našeg sindikata regionalni povjerenici su i dalje definirani te je potrebno svakako pokušati (re)definirati što kvalitetnije njihov daljnji rad. Područje u kojem regionalni povjerenici svakako mogu pokušati dati svoj doprinos jest organiziranje i učlanjivanje, tako da budu pomoć i podrška sindikalnim povjerenicima u postojećim podružnicama te da promotre potencijale vlastitih regija u osnivanju novih podružnica. U svrhu razvoja ovih programa održat će se seminar na temu organiziranja, izraditi nova baza podataka, nova sindikalna iskaznica, pristupnica i promotivni materijali.
Sindikat grafičara će dati podršku regionalnim povjerenicima u pokušaju da se ovaj sustav revitalizira. Napredak i učinci njihovog rada pratit će se u daljnjem periodu te će se ovisno o tim rezultatima prilagoditi buduća pozicija i uloga sustava regionalnih povjerenika.

Verzija za ispis
 
Predsjedništvo Sindikata grafičara - Regrutacija novih članova prioritet

Druga sjednica novog saziva Predsjedništva Sindikata grafičara protekla je uz prisutnost gotovo svih članova, nedostajala je predstavnica Dalmacije. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske Darije Hanzalek. Obiman dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  Jednoglasna verifikacija zapisnika s prve konstituirajuće sjednice Predsjedništva Sindikata bila je prva odluka Predsjedništva na ovoj sjednici, a potom se prešlo na ostalih jedanaest točaka. 
Povjerljivost materijala i prenošenje informacija sa sjednica Predsjedništva bila je tema sjednice. Predsjednik Hanzalek napomenuo je da će se dobivati svi materijali i da će se svi prodiskutirati na sjednicama Predsjedništva. Izuzetak će biti slanje povjerljivih i osjetljivih točaka uz poziv,  zbog otvaranja pošte od poslodavaca te uvid u povjerljive materijale. Drugi je problem prenošenje takvih informacija članstvu gdje se apelira na primjereno prenošenje informacija.

 • Matea Mikić – voditelj radno-pravne zaštite
 • Inventura rada Sindikata
 • Sačuvati kolektivne ugovore
 • Nove članske iskaznice
 • Novi Savjet Grafičara
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Predsjedništva - Nastavljamo s kontinuiranim radom

Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Predsjedništva Sindikata grafičara protekla je u svečanoj i radnoj atmosferi uz prisutnost svih članova. Konstituirano je Predsjedništvo koje je nakon toga otpočelo svoj četverogodišnji rad. Predsjedništvo čine: Dragutin Črljenec (Školska knjiga), Tonći Buljanović (Narodne novine), Siniša Đikandić (Grafički zavod Hrvatske), Davor Filipčić (Tiskara Vjesnik), Zoran Kveder (Agencija za komercijalnu djelatnost), Miroslav Horvat (Zrinski), Suzana Bošnjak (Glas Slavonije), Vesna Marasović (Slobodna Dalmacija), Slobodan Brumnić (Istragrafika), Bruno Margitić (Odašiljači i veze), Nada Poldrugač (Tisak), Jolanda Vainkov Štimac (Tisak) i Darije Hanzalek u funkciji predsjednika.

 • Potvrda odluka i dokumenata 6. kongresa
 • Izbor dopredsjednika Predsjedništva i članova UOSS-a
 • Kadrovske promjene
 • Dogovor o budućim aktivnostima
 • Odluka o štrajku
Verzija za ispis Pročitajte više
 
6. kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Stvarajmo jači sindikat za radnike svih medijskih djelatnosti

Šesti kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održan je u Primoštenu 12. i 13. lipnja 2015. godine.

Šezdeset osam zastupnika iz gotovo svih podružnica u Republici Hrvatskoj u kojima djeluje naš Sindikat u dva je dana analiziralo njegov rad u protekle četiri godine te odredilo najvažnije strateške ciljeve kojima će se baviti u sljedećem četverogodišnjem mandatnom razdoblju.

Nakon vrlo zanimljive rasprave o budućnosti radnih mjesta u našem sektoru, potvrđen je novi smjer i težnja prema stvaranju većeg i snažnijeg sindikata radnika svih medijskih djelatnosti.

Izabrani su i novi organi Sindikata koji će voditi njegov rad iduće četiri godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
15. sjednica Predsjedništva - VI. kongres je pred nama

Petnaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u petak 27. ožujka 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

 • Potvrde izbornih skupština
 • Zajedno s Odašiljačima i vezama, suradnja s HRT-om
 • Financijska izvješća za 2014. godinu i Plan za 2015. godinu
 • Pripreme za VI. kongres
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Konstituirajuće sjednice regionalnih povjereništava

U drugoj fazi redovnih četverogodišnjih izbora u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održane su konstituirajuće sjednice tri regionalna povjereništva. 

 • Zagorsko-međimurska regija - Katarini Kišiček i sljedeći mandat
 • Zagrebačka regija - Ana-Marija Presečan nova regionalna povjerenica
 • Slavonsko-baranjska regija - Potvrđena Marica Jukić
Verzija za ispis Pročitajte više
 
6. kongres Sindikata od 12. do 14. lipnja 2015. godine

Predsjedništvo Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održalo je svoju 14. sjednicu 20. veljače 2015. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.
Predsjedništvo je raspravljalo o vremenu i mjestu održavanja 6. kongresa Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, te je nakon razmatranja prikupljenih ponuda odlučeno da će se on održati od 12. do 14. lipnja 2015. godine u Primoštenu, u Hotelu Zora. Za iduće sjednice Predsjedništva stručne službe moraju pripremiti sveobuhvatno izvješće o radu Sindikata u protekle četiri godine. Predsjedništvo treba utvrditi i konačne popise zastupnika i ostalih sudionika, popise kandidata za izbor tijela Sindikata u sljedećem razdoblju, prijedloge odluka te tehničke i druge detalje potrebne za uspješno održavanje idućeg Kongresa.
Nažalost, imajući u vidu nepovoljne prilike i tešku situaciju mnogih članova, ni ove godine se ne budu održali Susreti radnika u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti Hrvatske, no to ne znači da se odustaje od ove vrijedne tradicije, koja će se svakako pokušati obnoviti u idućim godinama.

 • Verifikacija izbornih skupština
 • Pristupanje Sindikata radnika Odašiljača i veza
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »