English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
8. sjednica Predsjedništva - Uz razumno vođenje poslovanje je stabilno

Dana 27. ožujka 2013. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana je 8. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, na kojoj je potvrđeno primanje u radni odnos nove voditeljice materijalno-financijskog poslovanja, raspravljeno je o stanju u kolektivnom pregovaranju te dogovoreno održavanje konferencije na ovu tematiku, usvojena su relevantna izviješća za 2012. godinu i donesen proračun Sindikata za 2013. godinu, te je odlučeno da se idući 36. Susreti održe u Malom Lošinju od 6. do 9. lipnja ove godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Seminar za sindikalne povjerenike i aktiviste - Zaštita na radu ne smije biti u drugom planu

Seminar za povjerenike i aktiviste Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održan je od 8. do 10. ožujka 2013. godine. Ovo je nastavak u redovitoj edukaciji sindikalnih povjerenika i aktivista u okviru našeg sindikata, a koji se prema prihvaćenoj inicijativi pokušava svaki puta održati u drugoj regiji.  Ovaj seminar je održan na slikovitom slavonskom salašu u mjestašcu Tordinci, između Vinkovaca, Vukovara i Osijeka.
Seminaru je prisustvovalo tridesetak sindikalnih povjerenika koji su prvog dana radili na izvještajima dosadašnjeg rada i izradi programa rada sindikalnih podružnica. Drugi dan je bio rezerviran za centralnu temu Zaštita na radu te ovlaštenja i rad povjerenika radnika za zaštitu na radu. U kasnijim poslijepodnevnim satima blizina lokacije iskorištena je za posjet Vukovaru i odavanje počasti žrtvama na njegovim spomen obilježjima. Posljednjeg dana sudionici su upoznati s pozicijom našeg sindikata u međunarodnim integracijama, imajući u vidu skori ulazak u Europsku uniju.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
7. Sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara - Kontinuitet i u teškoj godini
 • Povrat individualnih kredita
 • Financiranje sukladno prihodima
 • Izvještaji sa međunarodnih konferencija
 • Ponovni natječaj za radno mjesto
 • Radovi na u Domu Sindikata grafičara
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sanacija dvorana Doma Sindikata grafičara - Novi krov nam dvorane čuva

Na temelju prethodne odluke Predsjedništva Sindikata grafičara, u studenom ove godine izvršena je sanacija krovišta nad Malom i Velikom dvoranom Doma Sindikata grafičara u Zagrebu.
Dosadašnji krov je unatoč privremenim rješenjima bilo potrebno trajnije sanirati, pa se umjesto njega izradilo sasvim novo krovište. Transport i montaža drvene konstrukcije, čiju okosnicu čine drvene dvananaest-metarske grede teške po 350 kilograma, bio je pravi mali izazov. Na nju su stavljene nove OSB ploče, a na njih je došao poseban pokrov namijenjen blagim nagibima. Zamijenjena je i sva krovna limarija. Tako u ovu zimu Malu i Veliku dvoranu Doma Sindikata grafičara u Zagrebu čuva novi krov. To je važno i za daljnja ulaganja u unutarnje uređenje ovih prostora.
Na ovom planu već je učinjen jedan korak. Dotrajale staklene stijene u Maloj dvorani zamijenjene su novom PVC stolarijom s trostrukim staklom, što je znatno poboljšanje s vizualnog, ali i izolacijskog aspekta.
Sindikat grafičara broji 142 godine svojeg postojanja, no želimo li nastaviti svoju tradiciju moramo ulagati u svoje kadrove ali i u svoje prostore. Izvršeni radovi važni su za očuvanje naše ostavštine, jer: Krov zgradu (glavu) čuva.

Verzija za ispis
 
Članovima dodijeljeno preko 70.000 kuna pomoći

Upravni odbor sredstava solidarnosti u ovom sazivu održao je svoju treću sjednicu 24. listopada ove godine. Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog odbora Dubravka Prpić a sastanku su prisustvovali i  Željka Sambolek Mikota, Jasenka Brigljević, Danko Tresić Pavičić, Dušan Krepčić, Božidar Žvorc, Milena Miščević te Boris Šifter.
Članovi Upravnog odbora upoznati su sa stanjem sredstava solidarnosti za prvih devet mjeseci ove godine i to po fondovima koji postoje unutar sredstava.
Upravni odbor donio je i odluke o 41 zahtjevu u kojima članovi traže jednokratne pomoći zbog bolesti ili dugotrajnog bolovanja. Većina zahtjeva je odobrena i dodijeljena im je pomoć u iznosu od tisuću, tisuću petsto ili 2.250,00 kuna. Ukupno je dodijeljeno 72.500,00 tisuća kuna. Ovaj značajni iznos pomoći će mnogima a ujedno će biti jedan od više odgovor onima koji pitaju zašto biti član Sindikata grafičara. 

 • Nova pravila od iduće godine
 • Individualni krediti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Koordinacija regionalnih povjerenika - Nije lako…

Pod predsjedanjem predsjednika Sindikata održana je sjednica Koordinacije regionalnih povjerenika na kojoj je predočen zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, održane dana 2. listopada 2012. godine, na kojoj je potvrđeno konstituiranje regionalnih povjereništava te izbor regionalnih povjerenika.
Na koordinaciji su posebno raspravljene statutarne obveze za sindikalne regije, regionalna povjereništva i obveze regionalnih povjerenika u odnosu na sindikalne podružnice i članova sindikata na pojedinoj regiji.
Regionalni povjerenici dali su kratak prikaz stanja na području koje pokrivaju te dogovorili niz konkretnih zadataka: konzultirat će se sa povjerenicima podružnica i stručnom službom te u skoro vrijeme sazvati regionalna povjereništva; dodatno će se angažirati da se dobiju kućne adrese članova sindikata u preostalim podružnicama Gradska tiskara Osijek, Grafičar Ludbreg, AKD Zagreb te SD Print d.o.o. Split; gašenje preostalih žiro-računa podružnica; dodatnim aktivnostima za  učlanjivanja (regrutiranja) novih članova i moguće stimulacije za takvo učlanjivanje; programu obrazovanja za razdoblje 2012.-2015. i planiranim seminarima za ovu godinu; o sredstvima solidarnosti Sindikata i striktnoj primjeni usvojenih kriterija.

Regionalni povjerenici: DANKO TRESIĆ-PAVIČIĆ (Dalmatinska regija), DUŠAN KREPČIĆ (Goransko-primorska regija), MARICA JUKIĆ (Slavonsko-baranjska regija), DUBRAVKA PRPIĆ (Zagrebačka regija), KATARINA KIŠIĆEK (Zagorsko-međimurska regija)

Verzija za ispis
 
6. sjednica Predsjedništva - Bogata rasprava o raznovrsnim temama

Dana 2. listopada 2012. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu održana je 6 sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Ovu sjednicu okarakterizirala je bogata i opsežna rasprava o mnogobrojnim različitim temama; od obrazovanja članova, uvjeta i politike sindikalnog rada, do materijalnih ulaganja i kadrovskih promjena u samom Sindikatu.

 • Program obrazovanja 2012.-2015.
 • Zakon o reprezentativnosti
 • Zadržana razina prava u državnim tvrtkama
 • Znatna sredstva u solidarnost
 • Potvrda Regionalnih povjereništva
 • Sanacija krova Doma Sindikata grafičara
 • Kadrovske promjene
Verzija za ispis Pročitajte više
 
I sindikalni kredit se mora vratiti!

Većina članova Sindikata grafičara zna da je jedna od mogućnosti koje omogućuje članstvo u našem Sindikatu dobivanje kredita putem Centar banke. Banka nam je u ovom slučaju servis koji  provodi postupak ugovaranja i isplate pozajmice, a novac koji se posuđuje ustvari je novac Sindikata.
Preko deset godina traje mogućnost naših članova da na brz i jednostavan način dolaze do pozajmica. U današnje vrijeme to je jednostavan i jeftin način dolaska do pozajmice. Na pozajmicu se ne plaćaju kamati već samo troškovi obrade od 2%. Mjesečno ih se odobri oko pedeset i pritisak na dobivanje pozajmica sve je veći.
Ali ima ovdje i problema. Naime postoje neodgovorni članovi koji ne vraćaju pozajmice u ugovorenim rokovima. Na taj način smanjuju mogućnost odobravanja novih pozajmica, jer se smanjuje obrtajna masa sredstava odnosno iznos za odobravanje novih pozajmica. O neredovitim vraćanjima pozajmica obavještavaju se sindikalni povjerenici koji opominju dužnike.
Nažalost postoje i oni pojedinci koje na kraju moramo tužiti, te putem suda utjerivati dugove. Oni stvaraju probleme nama, jer se moramo baviti nečime što nije naš osnovni posao, a sebi samo potencijalno povećavaju troškove. Naime to je ipak kreditni ugovorni odnos, pa sudovi naravno odluke donose u korist Sindikata, s time da su uz dug glavnice dužnici prema presudi dužni platiti troškove suda i zatezne kamate. Sindikat i tu ide maksimalno na ruku dužnika, te ne računa zakonske zatezne kamate članu koji ipak vrati dobrovoljno kredit za vrijeme i nakon spora. Najtragičnije je da su ostali neki dužnici koji niti nakon presude nisu vratili novac, pa smo korak do ovrhe a to će onda zaista udvostručiti njihove troškove. Do sada je završeno 30 sudskih postupaka, a upravo se mora podnijeti novih 25 tužbi. U pripremi je i nekoliko ovršnih postupaka zbog neizvršenja pravomoćnih presuda.
Podsjećamo da se dugovani iznosi ne mogu oprostiti, jer se pozajmice odobravaju iz sredstava članarine koja su pohranjena u banci, te nam to nalaže odgovornost prema svim ostalim članovima Sindikata. Redovito vraćanje omogućuje veći obrtaj novca i više članova koji mogu dobiti pozajmicu, dok nevraćanje blokira ovaj projekt.
Zato budite odgovorni, jer redovitim vraćanjem pomažete i sebi i drugima da u ova teška vremena posude potreban novac te da zaobiđu skupe kredite i lihvarske kamate koje traže drugi. No ipak, svaki kredit se mora vratiti, pa i sindikalni.

Verzija za ispis
 
Izrada Programa obrazovanja 2012.-2015.

Izborne skupštine podružnica i V. Kongres Sindikata su iza nas i novi sindikalni povjerenici već su dobrano u prvom dijelu svojeg četverogodišnjeg mandata. Neki od njih po prvi puta se susreću s ovom dužnosti, a neki ju već obavljaju godinama kroz više mandata.
I do sada se obrazovanju sindikalnih povjerenika i aktivista obraćala znatna pažnja, pa su u ovom mandatnom ciklusu već održana dva seminara, no  pokušava se napraviti i korak više. Obrazovanje u okviru Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske biti će još intenzivnije i što više sustavno.
Prema odluci s posljednje sjednice Predsjedništva Sindikata, u okviru Stručnih službi napravljen je nacrt Programa obrazovanja u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske od 2012. do 2015. godine, prema kojem bi se izvršilo primjereno obrazovanje na svim temeljnim razinama djelovanja našeg Sindikata. S obzirom na strukturu aktivnosti, potrebno znanje i interese potencijalnih polaznika, obrazovni procesi podijeljeni su u tri osnovne grupe: 1.) Sindikalni povjerenici; 2.) Redovni članovi i ostali radnici; 3.) Učenici i studenti Grafičke škole i fakulteta.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica

U stručnim službama sačinjeni su Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica za 2012. godinu, čiji su predstavnici bili prisutni na nedavno održanom Seminaru u Jezerčici.
Konceptualno svaki plan sadrži listu aktualnih problema radnika i otvorenih pitanja u pojedinoj podružnici s planom aktivnosti u njihovom rješavanju. Planovi sadrže i predviđene aktivnosti u kolektivnom pregovaranju podružnice s naznakom instituta koje bi trebalo unaprijediti. Sastavni dio planova su i aktivnosti za dodatnu animaciju članova, predviđeni modaliteti suradnje s ostalim predstavnicima radnika, suradnje sa stručnim službama sindikata, te su utvrđeni koraci izmjena i dopuna ali i provedbe samih planova.
Učinjen je veliki posao i na sindikalnim povjerenicima odnosno povjereništvima jest da predmetne planove rasprave i potvrde sa članstvom, pa da pristupe njihovoj provedbi, a u koju svrhu se namjerava tražiti i povratna informacija o provedenim aktivnostima.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: