English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Sindikalnim entuzijazmom protiv krize i problema

Seminar za novoizabrane sindikalne povjerenike - Jezerčica 25. do 27. studeni 2011.g.

U izbornom procesu koji se svakih četiri godine provodi u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ove godine izabrani su novi sindikalni povjerenici od kojih mnogi i po prvi puta. Stoga je novi ciklus edukacije i sustavnog obrazovanja sindikalnih aktivista počeo seminarom za sindikalne povjerenike iz svih podružnica. Značajan broj sindikalnih povjerenika odazvao se i sudjelovao na ovom seminaru, a uz prepuni radni tempo to je bila i prilika da se svi međusobno upoznaju te postanu svjesni da oni i njihove podružnice nisu sami, već su dio velike obitelji.
Posebno je ohrabrujuće pozitivno ozračje koje je vladalo među sudionicima. Unatoč krizi i mnogim problemima koji su istaknuti, entuzijazam i spremnost na sindikalni rad koju su iskazali sudionici daje nam pravo da pozitivno gledamo na budućnost našeg sindikata.   

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Predstavljamo članove novog saziva Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Na mlađima sindikat ostaje

Na V. Kongresu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održanom 11. i 12. lipna ove godine u Umagu, tajnim je glasanjem izabrano 12 delegata za članove Predsjedništva, te predsjednik Sindikata koji je prema statutu i vodeći član tog najvišeg stalnog tijela našeg sindikata.
U sastavu ovog Predsjedništva nalazimo 5 novih članova. Osnažio se broj žena, ali se znatno povećao i udio mlađih članova Predsjedništva, što nam ukazuje da naš sindikat ima sigurnu budućnost. Ovom prilikom kratko predstavljamo sve članove novog saziva Predsjedništva.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
2. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Kako do Kolektivnog ugovora djelatnosti

Druga sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u novom sazivu održana je 9. studenog 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Sjednici su prisustvovali članovi Predsjedništva, predstavnici stručnih službi, te kao gost predsjednik Sindikata novinara Hrvatske Anton Filić.

 • Kooptiranje člana predsjedništva
 • Nova sindikalna podružnica
 • Pregovori za Kolektivni ugovor djelatnosti pred zidom
 • Autonomni sindikati
 • Stabilno materijalno-financijsko poslovanje
 • Novi savjet lista Grafičar
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Konstituiran novi Upravni odbor sredstava solidarnosti

Prva a ujedno i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske (UOSS) održana je  27. listopada 2011. godine. Upravni odbor sredstava solidarnosti upravlja, brine i raspodjeljuje sredstva solidarnosti prema namjenama pojedinog fonda. Čine ga devet sindikalnih povjerenika a bira ih predsjedništvo Sindikata. Između sebe biraju predsjednika i zamjenika. 
Na sjednici su bili prisutni novoizabrani članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti; Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga - Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska - Garešnica, Dubravka Prpić iz Tiska, Dušan Krepčić iz Glasa Istre Trgovina - Pula, Siniša Didić iz Slobodne Dalmacije - Split i Mario Meić iz Agencije za komercijalnu djelatnost, dok sastanku nije  prisustvovala Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije - Osijek.
Prema odredbama statuta Sindikata grafičara konstituiranje Upravnog odbora sredstava solidarnosti vrši predsjednik Sindikata, no zbog njegovog odsustva učinio je to Boris Šifter koji ujedno i sve stručne i tehničke poslove za taj odbor.
Za predsjednika UOSS predložena je i izabrana Dubravka Prpić iz sindikalne podružnice Tisak, a za zamjenika Božidar Žvorc iz sindikalne podružnice  Zrinski.
Upravni odbor sredstava solidarnosti je nakon konstituiranja izabrao članove Kreditnog odbora koji vodi brigu o individualnom kreditiranju članstva preko Centar banke. Predloženi su i izabrani  Dubravka Prpić, Željka Sambolek Mikota i Mario Meić.
Nakon tog djela sjednice Upravni odbor je informiran o zapisniku zadnje sjednice starog saziva te informaciju o stanju sredstava po pojedinom fondu  uz napomenu da se zbog većeg rashoda od prihoda u Fondu za posmrtnine, predsjedništvu Sindikata grafičara uputi dopis sa zahtjevom za povećanje postotka odvajanja iz članarine kako bi se povećala sredstva u njemu.
Sjednica je završila pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za pomoć i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobrene su dvije posmrtne pripomoći za umrle članove te je dodijeljeno trideset četiri jednokratne pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili putem svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je članovima sindikata  dodijeljeno 70.250,00 tisuća kuna.

Verzija za ispis
 
Više mladih u novom Predsjedništvu

Prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izabranog na V. Kongresu Sindikata, održana je 1. lipnja 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.
Ohrabruje činjenica da se u novom sastavu Predsjedništva povećao broj njegovih članova u dobi do 40 godina, sa tri na pet članova, čime se pokazuje da postoji mladi kadar koji želi i spreman je nastaviti sa sindikalnim radom. Također je povećan i broj žena sa četiri na pet, pa je zatupljenost žena među 12 izabranih članova 42% (ostvarena je ciljana zastupljenost svakog spola od 40% koju je preporučila naša međunarodna središnjica UNI).    

 • Članovi novog Predsjedništva
 • Aleksandar Žaja dopredsjednik Predsjedništva
 • Imenovan novi UOSS
 • Iščlanjenje iz Matice hrvatskih sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ponosni na prošlost gradimo svijetlu budućnost

Peti kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, održan u Umagu 11. i 12. svibnja 2011. godine na više je načina pokazao kako je riječ o sindikatu koji je svjestan vlastite pozicije i okruženja u kojemu djeluje, ali i sindikatu koji ima jasnu viziju budućnosti.
 Sedamdeset izaslanika iz gotovo svih podružnica u Republici Hrvatskoj u kojima Sindikat grafičara djeluje u dva je dana analiziralo što su oni, njihovi članovi, ali i tijela Sindikata, učinili u protekle četiri godine te odredilo najvažnije strateške ciljeve kojima će se baviti u sljedećem četverogodišnjem mandatnom razdoblju.

 • Dokumentarni film "140 godina tradicije"
 • Želimo društvo koje poštuje radnika
 • Rasprava o stanju i izazovima sektora
 • Izvještaj o radu
 • Izbor novih organa Sindikata 
 • Program rada iduće četiri godine
 • Mladi su naša budućnost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
V. Kongres Sindikata 11. i 12. svibnja 2011. u Umagu

Petnaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u četvrtak 17. veljače 2011. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.
Sukladno statutarnim ovlaštenjima i odluci o Provođenju redovitih izbora u Sindikatu, Predsjedništvo je odlučilo da će se V. Kongres Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održati 11. i 12. svibnja 2011. godine u Umagu. Kongresu će prisustvovati oko 100 delegata iz svih sindikalnih podružnica, a detaljna izviješća i materijali za Kongres biti će utvrđeni na idućim sjednicama predsjedništva.
Podržana je inicijativa da se prije V. Kongresa napravi kratak dokumentarno-promidžbeni film o našem Sindikatu s obzirom da je prošle godine navršeno njegovih 140 godina te da bi takav film bio koristan u svakodnevnom radu i organiziranju radnika.

 • Potvrda izbora sindikalnih povjerenika
 • Uredno materijalno-financijsko poslovanje
 • 34. Susreti
 • Reprezentativnost sindikata
 •  Sektorsko vijeće
Verzija za ispis Pročitajte više
 
14. sjednica Predsjedništva - Aktivnosti od izbora u podružnicama do kolektivnog ugovora djelatnosti

Četrnaesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u srijedu 22. prosinca 2010. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu. Sjednica je započela minutom šutnje u spomen na Ivana Barača, glavnog sindikalnog povjerenika u podružnici Slobodna Dalmacija Trgovina, koji je iznenada preminuo 2. prosinca 2010. godine.

 • Kolektivni pregovori na razini djelatnosti
 • Pozitivna ocjena Sporazuma sindikata i Vlade RH
 • Verifikacija novoizabranih povjerenika podružnica
 • Odluka o financiranju
Verzija za ispis Pročitajte više
 
13. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - 140 godina nam je tek

Dana 15. listopada 2010. godine u Domu Sindikata grafičara održana je 13. sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.
Predsjedništvo je u svečanom tonu s ponosom razgovaralo o 140. godišnjici Sindikata grafičara. Uz podsjetnik bogate povijesti našeg Sindikata koji je dao predsjednik Stjepan Kolarić, predsjedništvo je potvrdilo prijedlog da se istog dana pred širim auditorijem svečano obilježi 140. godina našeg postojanja.

 • Redoviti izbori
 • Potpisan je sporazum o podjeli sindikalne imovine
 • Jačati solidarnost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Upravni odbor sredstava solidarnosti - Dodjela pomoći bolesnim članovima

Petnaestog listopada 2010. održana je jesenja sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.
Na sjednici su članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti obaviješteni o trenutnom stanju sredstava u svim fondovima sredstava solidarnosti te su raspravljali o zahtjevima za pomoć teže bolesnih članova. Raspodjela sredstava iz fonda solidarnosti i fonda za posmrtnine prema zahtjevima članova bila je glavna tema sjednice a članovi upravnog odbora dobili su i informaciju o vraćanju dobivenih kredita iz programa individualnog kreditiranja te rezultatima tužbi koje smo podnijeli nadležnim sudovima a radi vraćanja dobivenih kredita. Sve tužbe koje su podnesene rezultirale su odlukama u korist Sindikata ili vraćanjem duga dužnika prije sudske rasprave.
Zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja za jednokratne pomoći koje se isplaćuju iz Fonda za posmrtnine stiglo je 30 zahtjeva. Upravni Odbor sredstava solidarnosti je pregledao sve zahtjeve koji su imali medicinsku dokumentaciju i mišljenje sindikalnog povjerenika i odobrio pomoći u iznosu od 53.250,00 kuna ali i odbio nekoliko zahtjeva. Pomoći se isplaćuju u iznosima od 1000,00 kuna, 1.500,00 kuna i 2.250,00 kuna.   Pomoći su odobrene članovima iz slijedećih sindikalnih podružnica; SP “AKD”- Zagreb, SP "Slobodna Dalmacija" – Split, SP “Slobodna Dalmacija – Trgovina “ – Split,  ,  SP " Gradska tiskara"- Osijek, SP "URIHO"- Zagreb, SP “Istragrafika”- Rovinj, SP Zrinski – Čakovec, SP Tiskara Zelina – Sv. Ivan Zelina, SP Bakrotisak – Garešnica, SP A.G.Matoš – Samobor, SP Glas Istre – Pula, SP Školska Knjiga - Zagreb  i SP GZH – Zagreb.
Za isplatu posmrtne pripomoći za umrle članove Sindikata grafičara stigla su tri zahtjeva. Upravni odbor sredstava solidarnosti donio je odluku o isplati i visini pomoći. Umrli članovi bili su iz SP "Lana” - Karlovac, SP “Tisak” - Zagreb,  i SP “Slobodna Dalmacija - trgovina” Split.           

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: