English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
UPOTREBA VILIČARA U TISKARSTVU

Čeoni diesel i plinski viličari koriste se za istovar papira i kemikalija (rola i ravnog papira, bačvi, kanistera...) iz kamiona te njihovom prijevozu u skladište te utovar otpadnih kemikalija, gotovih proizvoda i drugog u kamione.
Manji viličari na akumulatorski pogon, to su uglavnom paletni viličari za unutrašnji transport, prevoze papir, kanistere i ostali potrošni materijal iz skladišta, te između pojedinih tehnoloških faza proizvodnje novina, revija i ostalih tiskovina. Radi se uglavnom o baterijskim viličarima bez krana. Često su u upotrebi električni viličari za nisko podizanje na kojima se sjedi. Posjeduju veliku brzinu vožnje, prenose 2 do 3 palete, nosivosti 2000 do 3000 kg.
Skorim ulaskom u Europsku uniju interesantno je pogledati statističke podatke koji se odnose na nesreće koje prouzroče transportna vozila na radnom mjestu. U Europskoj uniji svake godine u nesrećama na radu strada oko 5.500 radnika, a trećina tih nesreća desi se na poslovima transporta. Vozila unutrašnjeg transporta prilikom vožnje mogu ozlijediti radnike, ako se u njih zalete, pregaze ih ili se na njih prevrnu odnosno na njih padnu predmeti s vozila. Također su opasne i operacije istovara i utovara tereta. Primjerice, role papira za offset rotacione strojeve teže i do 1.500 kg.
Interesantno je da se najviše nesreća događa u manjim poduzećima do 50 zaposlenih. Praksa je pokazala da se takve nesreće mogu izbjeći djelotvornom organizacijom rada i preventivnim mjerama zaštite na radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osnovanost odbijanja rada radnika

Radnici su često u dvojbi, mogu li i smiju li, prekinuti rad ili ga čak i odbiti u određenim delikatnim situacijama. Zakon o zaštiti na radu uređuje to pitanje na način da detaljno regulira prava radnika koji odbije raditi u slučaju opasnosti za život i zdravlje. U vezi praktične provedbe navedenog, radnik ukoliko želi odbiti rad mora biti siguran da mu je naređeni radni zadatak toliko riskantan, da može odbiti rad, a da neće trpjeti posljedice. Detalji zakonskog prava radnika da odbije rad, te ostala prava radnika, ali i poslodavca, kada dođe do odbijanja rada - tema su ovog članka.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prava radnika na informacije

Svaki radnik, ovisno o radnom mjestu, odnosno poslovima koje obavlja, ima pravo na informacije koje se odnose na područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 • Informacije prije početka rada
 • Znakovi i upute na mjestu rada
 • Strojevi i instalacije
 • Opasne radne tvari
 • Uloga povjerenika radnika
 • Postoje i sankcije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Potrebna dokumentacija uz prijavu ozljede na radu

Da bi radnik ostvario svoja prava nakon pretrpljene ozljede na radu, poslodavac je dužan popuniti i ovjeriti tiskanice ozljede na radu OR u 6 primjeraka.
Ovjereni primjerci prosljeđuju se izabranom liječniku opće/obiteljske medicine. Uz tiskanice OR potrebno je priložiti medicinsku i drugu dokumentaciju o pruženoj prvoj pomoći i provedenom liječenju. Dio potrebne dokumentacije pribavlja ozlijeđeni radnik, a dio poslodavac. Navodimo dokumentaciju za pojedine slučajeve ozljede koja se prilaže uz tiskanice OR, a koju zahtijeva HZZO.

• Dokumentacija kod ozljede na radu koja se dogodila na mjestu obavljanja poslova:
• Dokumentacija kod ozljede na radu koja se dogodila kao posljedica prometne nesreće
• Dokumentacija kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđenog radnika:

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Opet promjene u sustavu priznavanja ozljeda na radu

Jedva su prošle četiri godine kako je ustanovljen Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR), kojemu su tada dani u nadležnost određeni poslovi vezani za provođenje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, da bi od 1. siječnja 2011. ove poslove od HZZOZZR opet preuzeo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Obavijest o preuzimanju poslova HZZOZZR našli smo u dnevnom tisku u obliku oglasa na dnu stranice Jutarnjeg lista, od 31. 12. 10./1. 1. 11., te na internetskim stranicama HZZOZZR i HZZO. Nigdje nije naveden razlog tako donesene odluke. Jednostavno su
Zakonom o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju – određeni poslovi iz HZZOZZR prebačeni u HZZO. Navedene promjene objavljene su u “Narodnim novinama” br. 139 od 10. 12. 2010.
Indikativno je da je tadašnje Ministarstvo zdravstva osnivanje novog Zavoda (HZZOZZR) prikazivalo kao značajni napredak u provođenju zaštite na radu, a sada – bez riječi objašnjenja – sve vraća unatrag. Gdje je tu boljitak?
A sada, ono najvažnije! Što se mijenja, a što ostaje isto, kada se dogodi nesreća i ozljeda na radu?

Verzija za ispis Pročitajte više
 
MIKROKLIMA - udoban radni okoliš

Često čujemo: »U ovoj prostoriji nema dovoljno zraka« ili »Sav sam mokar, a zbog propuha odoše mi bubrezi!« Takve i slične primjedbe radnika, u većini slučajeva, nisu neosnovane, odnose se na neodgovarajuće mikroklimatske uvjete u radnom prostoru.

 • Mikroklima
 • Udobna mikroklima
 • Što zahtijevaju propisi
 • Kontrola stanja mikroklime
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prvi susret s radnim mjestom

Prvi susret s radnim mjestom mnogi pamte kao prvi radni dan u životu, ili kod novog poslodavca, djelomično ima i stresni učinak. Novi radnik želi ostaviti što bolji utisak na postojeću radnu okolinu, a istovremeno se na neki način pribojava nove i nepoznate radne sredine sa starim radnicima i rukovoditeljima. Članak obrađuje praktične aspekte uključivanja novog radnika u proizvodni proces, prvenstveno sa stanovišta sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 • Prve upute o radnom mjestu
 • Upoznavanje s radnim mjestom i radnim zadacima
 • Praktična osposobljenost iz zaštite na radu
 • Što je važno u pogonu
 • Upoznajte se s propisima
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Buka – ubojica sluha

Kada riječi sugovornika postaju nejasne i tiše se čuju, a također i glazba i govor koji dolaze iz radioaparata ili televizora, te šumovi iz okoline – govorimo o nastupajućoj gluhoći. Kako se u većini slučajeva gubitak sluha javlja postupno, počinjemo ga primjećivati tek kada je u poodmakloj fazi. Važno je znati: Gluhoća je neizlječiva!
Prema podacima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA), svaki dan je na milijune radnika u Europi izloženo buci na radu i pripadajućim rizicima. Tako, svaki peti europski radnik mora polovicu radnog vremena govoriti glasnije u komunikaciji s drugim radnicima, dok 7% radnika osjeća teškoće sa sluhom zbog buke u radnom okolišu.

 • Što je buka?
 • Kakve teškoće može prouzročiti buka?
 • Tko je ugrožen?
 • Smanjenje buke
 • Propisi
 • Buka – u tiskarskoj djelatnosti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Priznavanje ozljede na radu

Nakon nesreće na radu i pretrpljene ozljede radnici često nedovoljno poznaju svoja prava koja im je dužan osigurati poslodavac i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR). Članak obrađuje i daje više praktičnih naputaka od pokretanja prijave o ozljedi na radu do prava na zdravstvenu zaštitu i odgovarajućih novčanih naknada koje ozlijeđeni ostvaruje kod HZZOZZR-a.

 • Postupak prijave
 • Pravilno ispunjavanje obrasca OR
 • Poslodavac ne priznaje ozljedu! – Kako postupiti?
 • Prava iz ozljede na radu
 • Gubitak prava
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Liječnički pregledi – OBVEZA RADNIKA

Početak zakonske regulative koja je propisivala obvezne liječničke preglede, bio je prihvaćen sa skepsom. Interesantno je da su se obveznoj zdravstvenoj kontroli u jednakoj mjeri suprotstavljali radnici ali i poslodavci.
Radnici su se pribojavali da će njihovo zdravstveno stanje utjecati na postupke poslodavca (premještaj na drugo radno mjesto, diskriminatorni postupci, otkaz…), a što je bilo značajnije kod starijih radnika koji su pretpostavljali da imaju smanjenu zdravstvenu sposobnost.
Poslodavci su ove preglede prvenstveno doživljavali kao dodatni trošak poslovanja, ne sagledavajući dugoročnu korist praćenja zdravstvenog stanja radnika.
Danas je nizom zakona, podzakonskih i posebnih propisa točno određen način, vrsta pregleda i rokovi za utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja radnika prije zasnivanja radnog odnosa i tijekom rada.

 • Važnost zdravstvenih pregleda
 • Obveze poslodavca
 • Obveze radnika
 • Oprez! – Kaznene odredbe
 • Umjesto zaključka
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: