English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Potrebno nam je više zajedništva!

Odjel gospodarstva i usluga, kojeg čine šest sindikata usluga UNI-Cro u okviru Matice hrvatskih sindikata analizirao je jednogodišnji rad unutar Matice hrvatskih sindikata. Raspravljene su zajedničke aktivnosti i analiziran utjecaj ovih sindikata na zajedničku politiku Matice.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Steve Walsh izabran za novog generalnog sekretara UNI – Grafičkog sektora

Komisija u sastavu Philip Jennings, glavni tajnik UNI-a; Michel Muller, predsjednik UNI Graphicala, zajedno s potpredsjednicima Mercedes Rodriguez i Tonyjem Burkeom, krajem lipnja, intervjuirali su kandidate za položaj generalnog sekretara UNI Graphical.
Prijavilo se pet kandidata Steve Walsh, Hans-Joachim Schulze, Julio Cesar Membreno Idiaqueza, Duncan Brown i Leif Mettavainio, a svaki je kandidat intervjuiran u razdoblju od sat i pol vremena, pri čemu su im postavljana identična pitanja.
Pitanja su se odnosila na tri ključne teme: Spremnost na timski rad u UNI-jevu sjedištu u Nyonu i spremnost za suradnju sa Sektorskim odborom, Izvršnim odborom i organizacijama članicama UNI Graphicala; vizije i prijedlozi kandidata u vezi sa budućnošću grafičke industrije i grafi čkog sektora u samoj jezgri UNI-ja (pitanja u vezi s organiziranjem, globalnim sporazumima, odnosima s drugim sektorima, itd.) te dostupnost i uvjeti za obavljanje dužnosti.
Nakon ocjenjivanja razgovora sa svakim pojedinim kandidatom i njihove situacije, komisija je jednoglasno odlučila imenovati Stevena Walsha za novog šefa ureda u grafi čkom sektoru. Taj će odabir potvrditi Izvršni odbor koji će se održati 13. – 14. listopada u Madridu.
Steve Walsh je porijeklom Australac, a od 1979. godine je sindikalni profesionalac. Obnašao je razne funkcije, vodio je strukture za organiziranje i regionalno tajništvo, bio je predsjednik, a ujedno je niz puta predstavljao svoj sindikat. Steve je trenutno nacionalni tajnik za grafi čki sektor australskog sindikata AMWU (Australski sindikat radnika u proizvodnji), te je ovo treći put da je izabran na tu dužnost. Godine 2001. Steve je izabran za predsjednika UNI-APRO Graphicala, te je u tom svojstvu aktivno sudjelovao u izgradnji sindikalnih mreža u multinacionalnim kompanijama, a ujedno je pružao podršku kampanjama organiziranja i solidarnosti. Steve je također jedan od potpredsjednika UNI Graphical Global Uniona, te je u potpunosti posvećen postizanju strateških ciljeva u sektoru. Adriana Rozenzweig, koja je dosad vodila grafički sektor, preuzela je, u okviru UNI-a, novi odjel za organizaciju i organiziranje novih sindikata u ovaj globalni sindikat.

Verzija za ispis
 
Službeni rezultati postupka prebrojavanja sindikalnih središnjica - Matica, NHS i HUS porasli, a SSSH i URSH pali

Postupak prebrojavanja zaključen je 16. veljače 2009. godine, a Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. ožujka 2009. godine utvrdilo konačne rezultate s popisom udruga sindikata više razine koje kumulativno ispunjavaju uvjete za zastupljenost u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Rezultati ne odstupaju previše od neformalnih rezultata koje smo objavili prije dva mjeseca.
1. Savez samostalnih sindikata Hrvatske - 164.732 članova,
2. Nezavisni hrvatski sindikati - 113.598 članova,
3. Matica hrvatskih sindikata - 80.311 članova,
4. Hrvatska udruga sindikata - 41.584 članova,
5. Udruga radničkih sindikata Hrvatske - 23.739 članova.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Matica hrvatskih sindikata - Štrajk i prosvjed radnika javnih službi

Sindikati javnih službi okupljeni u Matici hrvatskih sindikata proveli su referendum na koji je izašlo 80% članova svih osam sindikata, a od kojih se 86% izjasnilo za štrajk!
Mirenje i pregovori s Vladom su intenzivni i stanje se doslovce mijenja iz sata u sat. Štrajk je počeo u srijedu 13. svibnja 2009. godine za obrazovanje i znanost, a za zdravstvo, socijalnu skrb i kulturu trebao je početi u četvrtak 14. svibnja 2009. No nakon prvog dana štrajka nazire se dogovor između Vlade i sindikata, pa se čini da štrajk ide u mirovanje dok članovi ne potvrde parafirani sporazum.
Nevezano da li će se u međuvremenu nastaviti štrajk i održati prosvjed na Trgu bana Jelačića koji je planiran za subotu 16. svibnja, 6 minuta do 12 sati, treba podsjetiti na postavljene zahtjeve sindikata i razloge koji su doveli do sadašnje uzavrele situacije.

  • Žele zaustaviti zaostajanje svojih plaća
  • Razlozi za nemir
  • Izborimo se za svoja prava
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Delegacija UNI posjetila naš sindikat

Delegacija grafičkog sektora globalnog sindikata UNI, potkraj ožujka ove godine, bila tri dana u gostima Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. Kolege Brunu Chauveaua, sektora za međunarodnu suradnju i Michela Mullera, glavnog tajnika Filpac/cgt iz Pariza čelnika UNI-grafički sektor, primio je Stjepan Kolarić, predsjednik našeg Sindikata. Razgovarali su o međusobnoj suradnji i trenutačnim odnosima na međunarodnoj sindikalnoj sceni.
Tijekom trodnevnog boravka u Zagrebu, francuski su sindikalci posjetili »Tiskaru Vjesnik obišli tiskaru »Grafičar« u Ludbregu, te Grafičku školu u Zagrebu. U »Tiskari Vjesnik« osobno su se upoznali s proizvodnjom novina, revija i časopisa, u Ludbregu s grafičkom proizvodnjom i izradom ambalaže, a u Grafičkoj školi s obrazovanjem školovanjem grafičkih kadrova. Bili su vrlo  zadovoljni s viđenim kapacitetima, tiskom i kvalitetom grafičkih proizvoda, te načinom obrazovanja, dodajući da ničim ne zaostajemo za Europom.
Posljednjeg dana boravka u Zagrebu, nazočili su sjednici Predsjedništva našeg Sindikata, kojom prilikom je g. Muller govorio o problemima i radu sindikata grafičara Francuske, te o globalnoj krizi koja je neizbježno pogodila grafičku industriju i hrvatsko gospodarstvo.

Verzija za ispis
 
Spekulativni kapital banaka - uzročnik je globalne krize

Razgovor s MICHELOM MULLEROM, glavnim tajnikom Sindikata papirne i grafičke industrije Francuske (Filpac-cgt) i predsjednikom UNI – grafički sektor Europa.
MICHEL MULLER po izvornom je zanimanju grafičar (tipograf) i veliki sindikalist koji obavlja, uz ostalo, i dužnost predsjednika Svjetske federacije grafičara. Radio je kao slagar u jednoj novinskoj tiskari 14 godina, a od 1968. član je Sindikata grafičara Francuske. Ovaj razgovor s njim vođen je 25. ožujka 2009. u našim sindikalnim prostorijama, uz pomoć prevoditeljice Ane Marije Kipčić.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nacionalna koordinacija sindikata za europske integracije

U sklopu dvodnevnog posjeta Hrvatskoj, 8. travnja 2009. godine, održan je sastanak glavnog tajnika Europske konfederacije sindikata (ETUC) Johna Monksa s članovima Nacionalne koordinacije sindikata za europske integracije, koja je sačinjena od predstavnika svih domaćih sindikalnih središnjica.
Na kratkom sastanku raspravljena je pozicija Nacionalne koordinacije sindikata za europske integracije koja je osnovana krajem prošle godine, ali još nije počela sa konkretnim radom. Potvrđeno je kako je potrebno dodatno obrazovati članove koordinacije o pravu Europske unije i pitanjima vezanim za europske integracije kako bi ta koordinacija počela ostvarivati svoju zamišljenu svrhu - da bude neovisna podrška sindikalnim središnjicama u postupku pridruživanja Europskoj uniji i drugim vezanim pitanjima. Naime, pravni poredak EU i njezine integracije vrlo su složeni i opsežni, a, iako toga još nismo svjesni, imati će utjecaj i na naš pravni poredak i uređenje, ne samo preko naših novih usklađenih propisa nego i direktno bez obzira na nacionalno zakonodavstvo.

Verzija za ispis
 
Neslužbeni rezultati prebrojavanja sindikalnih središnjica - Matica, NHS i HUS porasli, a SSSH i URSH pali

Podatke je vratilo 82% poslodavaca što znači da je realan broj članova nešto veći. Rezultati koje ćemo objaviti u nastavku još su uvijek neformalni i nepotvrđeni jer ih treba potvrditi Povjerenstvo koje će, ukoliko ne bude značajnijih primjedaba, to vjerojatno učiniti ovih dana a čime će se i zaključiti postupak prebrojavanja.

Možemo zaključiti da su u odnosu na 2003. godinu najviše izgubili SSSH koji sa 211.205 članova pada na 163.601, te URSH koji je sa 52.435 članova pao na 23.631. S druge strane NHS je porastao sa 87.313 članova na 113.617, HUS je porastao sa 35.866 na 41.451, dok najveći rast bilježi Matica koja je porasla sa 49.875 na 80.470 članova. Pritom treba imati u vidu da bi broj članova Matice trebao biti još veći za 10 tisuća članova koji su zajedno sa našim sindikatom prešli iz UNI-Cro u Maticu, ali nisu naknadno obuhvaćeni postupkom prebrojavanja.  

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Matica hrvatskih sindikata – Iz podjele izuzeti imovinu grafičara

Malo vijeće Matice hrvatskih sindikata, čiji je član i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, na svojoj 4. sjednici, održanoj sredinom siječnja 2009. godine, zauzelo je stavove i očitovalo se na zahtjev Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, a vezano uz podjelu sindikalne imovine.
1. Matica stoji i dalje iza Polaznog sporazuma o kriterijima i načinu podjele sindikalnih nekretnina u Republici Hrvatskoj, od 9. travnja 2003. godine;
2. Matica je suglasna i prihvaća Prijedlog modela za podjelu sindikalne imovine, koji je sačinila Stručna radna skupina za podjelu sindikalne imovine, krajem 2006/7. godine, uz posebni naglasak i uvjet provedbe točke 1. a.), b.) i c.) kojom se reguliraju nekretnine koje se izuzimaju iz podjele i točku 4. o pregovorima s Vladom RH i Gradom Zagrebom i sklapanju Sporazuma o davanju zamjenskih nekretnina za Sindikalni dom Sljeme.
Što se pak tiče zaključka Vijeća SSSH-a i njihovog zahtjeva, od 20. lipnja 2008. godine, Matica se očitovala, kako slijedi:
a) Matica se slaže s prijedlogom o nastavku rada u Radnoj skupini;
b) Suglasni smo sa zahtjevom Saveza da država treba obustaviti sve postupke upisa i vođenja sudskih sporova protiv sindikata po pitanju imovine;
c) Ponudu o iznajmljivanju slobodnih prostora kojima raspolaže SSSH-a ostalim središnjicama, sukladno njihovim potrebama, Matica načelno podupire, s time da sama za sada nema takvih potreba;
d) Matica, za sada, ne podržava osnivanje društva za upravljanje sindikalnom imovinom;
e) Matica predlaže da se središnjice upišu kao suvlasnici idealnih dijelova i nakon toga donose autonomne odluke o fizičkoj podjeli (gdje je to moguće), i/ili prodaji i podjeli nekretnina sukladno vlasničkim udjelima i/ili osnivanju društva za upravljanje, pri tome ne misli uzimati u obzir troškove koje je SSSH do sada imao zbog održavanja nekretnina, zaposlenih ili za vođenje sudskih sporova;
f) Matica je spremna podržati i poduprijeti pokretanje spora pred Upravnim sudom za sve konkretne slučajeve koji su izgubljeni a kojima se štite ukupni sindikalni interesi.

Verzija za ispis
 
Matica hrvatskih sindikata - Ne damo plaće!

Naše plaće mogu doći na red, ali samo kao zadnja mjera. Mnogo prije toga treba tražiti uštede na drugim područjima, među drugim korisnicima proračuna, poruka je sa sjednice Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata održane 28. veljače 2009. Kako Vlada u rebalansu i dalje računa s »rezanjem« plaća javnih i državnih službenika, odnosi sa sindikatima mogli bi se zaoštriti. Sindikati podržavaju pomoć gospodarstvu, ali smatraju da se sredstva za to mogu pronaći na drugim stranama. Mjera na kojoj će inzistirati jest da subvencije gospodarstvu budu povratne – da ih korisnici u nekom roku, nakon što kriza prođe, vraćaju, ali bez kamata – te da budu uvjetovane – da se od gospodarstvenika, kojima se odobre, traži da sačuvaju radna mjesta i poštuju kolektivne ugovore.

Slizanost kapitala i politike

Velik je broj nejasnih i neopravdanih izdataka u proračunu, kojima politika kupuje birače. Prostora za štednju ima u lokalnoj upravi i samoupravi, gdje su plaće znatno veće nego u državnim službama, u javnim poduzećima, u subvencijama za poljoprivredu, koje su, kako je rečeno, posljednjih godina porasle sto posto te su sedam puta veće nego u drugim europskim državama. Goleme menadžerske plaće napuhuju sliku plaća u zemlji. Hrvatskoj treba smanjivanje plaća, nego preraspodjela dohotka. Plaće u Hrvatskoj nedovoljne – prosječna primanja pokrivaju samo 80 posto nužnih troškova kućanstva. Upućen je poziv svim sindikalnim središnjicama na jedinstvo, kako bi se zajednički suprotstavili slizanosti kapitala i politike.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: