English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Kako stati na kraj radu na određeno vrijeme?
Poražavajuće statistike o iseljavanju radno sposobnog stanovništva potaknule su političare da se pokrenu inicijative koje će spriječiti rad na određeno vrijeme, kao jednim od ključnih problema s kojima se suočavaju radnici u Hrvatskoj.
Tako je Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) predložila izmjene Zakona o radu i Zakona o doprinosima kojima su propisane mjere za koje u toj stranci vjeruju da bi spriječile raširenost rada na određeno vrijeme. Prijedlogom izmjena Zakona o radu predlaže se uvođenje prava radnika zaposlenog na određeno vrijeme na otpremninu u slučaju isteka ugovora o radu. Naime, prema važećim odredbama radnik ostvaruje pravo na otpremninu samo u slučaju otkaza ugovora o radu i to nakon dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca. Izmjenom Zakona o doprinosima SDP predlaže da poslodavci koji zapošljavaju radnika na određeno vrijeme plaćaju i veći doprinos na plaću namijenjen za zapošljavanje i to sa sadašnjih 1,7% na 3,4%, čime bi se poslodavcima poskupilo zapošljavanje radnika na određeno vrijeme.
Jedan od prijedloga izmjena Zakona o radu odnosi se i na uvođenje fleksibilnog radnoga vremena u korist radnika. Tako se predlaže da se uvede mogućnost rasporeda radnoga vremena koji bi se sastojao od osnovnog dijela rasporeda radnoga vremena (koji bi bio zadan od poslodavca) i varijabilnog dijela rasporeda radnoga vremena u kojem bi radnik imao mogućnost samostalno odlučiti o početku i završetku rada.
Ujedno se predlaže da se ukine mogućnost prestanka radnoga odnosa na temelju zakona kada radnik ispunjava uvjete za mirovinu, što bi omogućilo da i ti radnici imaju pravo na prestanak radnoga odnosa pod istim uvjetima kao i ostalim radnicima, pa tako i u odnosu na pravo na stimulativnu otpremninu, jer ih tako poslodavci ne bi mogli zaobilaziti kod zbrinjavanja radnika uz stimulativne otpremnine. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu
 


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: