English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Radno vrijeme – specifične situacije
Radno vrijeme jedan je od najvažnijih instituta radnog prava. O njegovu rasporedu ovisi organizacija poslovanja, ali i organizacija života radnika. Naši preci mukotrpno su se izborili za ograničenje radnog vremena, a danas je ono ograničeno i propisano u mnogim izvorima prava (međunarodne konvencije, Ustav RH, Zakon o radu…)

 • Osnovno radno vrijeme
 • Dolazak ranije ili odlazak kasnije s posla
 • Kašnjenje na posao
 • Vrijeme kada radnik odlazi pušiti
 • Samoinicijativni rad izvan redovnog rasporeda radnog vremena
 • Edukacije
 • Pripravnost
 • Dežurstvo

Verzija za ispis Pročitajte više
 
2018. na snazi niz novih zakona
Početkom ove godine na snagu je stupilo niz zakonskih novina iz područja gospodarstva, financija i poreza pa će tako, primjerice, radnici koji dobivaju minimalnu plaću dobiti 131 kunu veću neto plaću, građani će manje plaćati državi prilikom kupovine rabljenih automobila, dok će lokalnim jedinicama pripasti sav prihod od poreza na dohodak.
S 1. siječnja na snagu stupaju izmjene Zakona o minimalnoj plaći, novi zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i novi zakoni o reviziji, o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, o uslugama u turizmu, a na snagu će stupiti i niz podzakonskih propisa.

 • Minimalna plaća 2.752 kune neto
 • Porezna rasterećenja
 • Poduzetnicima odbitak 50 posto pretporeza
 • Viši prag za ulazak u PDV
 • Sužen krug uzdržavanih članova obitelji
 • Trošak smještaja i prehrana sezonaca
 • Plaće u naravi
 • Porez na dohodak

Verzija za ispis Pročitajte više
 
21. siječnja – Dan socijalnog partnerstva u Republici Hrvatskoj
Ideja socijalnog partnerstva dobila je svoj prepoznatljiv institucionalni profil potkraj 19. stoljeća, kada je u Njemačkoj provedbom zakonskih reformi definirano osiguranje radnika od pojedinih rizika, kao što su starost, bolest, nesreća na radu. U Njemačkoj te drugim europskim zemljama uspostavljeni su i mehanizmi industrijske demokracije te radničke participacije, čime je otvoren prostor dijaloga i suradnje između radničkih i organizacija poslodavaca te njihovih predstavnika.


 • „Partnerstvo“ jednako sporazumijevanje i uvažavanje
 • Pronalaženje zajedničkog rješenja
 • Godišnje 13.000 ozljeda na radu

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mirovinska reforma
Ubrzavanje izjednačavanja dobi za odlazak u starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce te potom i pomicanje dobne granice za umirovljenje, veće kažnjavanje prijevremenog umirovljenja, ali i moguće ukidanje bonusa za duži ostanak u svijetu rada, samo su neke od promjena u mirovinskom sustavu koje građani mogu očekivati ove godine.

 • U mirovinu sa 67 godina
 • Destimulacija prijevremene starosne mirovine


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tajno snimanje radnika
Pet blagajnica u španjolskom supermarketu dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su španjolski sudovi zaključili kako su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava, koji im je dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu. Španjolska im mora platiti 4000 eura štete. 

 • Nezakonito postavljanje kameraVerzija za ispis Pročitajte više
 
AKD - 40 sati tjedno
Na trećem do sada zajedničkom sastanku pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca koji je održan 28. prosinca 2017. godine Pregovarački odbor poslodavca iznio je svoje prijedloge o uređenju pojedinih prava radnika u novom Kolektivnom ugovoru u AKD-u. Iako je poslodavac pokazao razumijevanje za pojedine prijedloge sindikata koji se odnose na visinu naknade za pripravnost i na obvezu poslodavca za isplatom regresa i božićnice, iznenađujući je bio prijedlog poslodavca da se unatoč dosadašnjim dobrim poslovnim rezultatima poslodavca, izmjenom strukture plaće, smanji dosadašnja razina plaće radnika u AKD-u.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
HRT - pregovori za novi KU
Nakon nekoliko inicijativa za početkom pregovaranja za novi Kolektivni ugovor, koje je tijekom prošle godine pregovarački odbor sindikata uputio poslodavcu, te nakon što je okončan postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivne pregovore krajem prošle godine, na Hrvatskoj radioteleviziji započeli su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru.
Do sada su održana dva sastanka pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata na kojima je poslodavac iznio jasan stav da u cilju provedbe financijskih ušteda na troškovima rada ukine neka od materijalnih prava radnika, kao što je, primjerice, naknada za topli obrok, naknada za pripravnost, dodaci na pojedine uvjete rada itd. Navedene prijedloge predstavnici poslodavca opravdali su financijskim ograničenjima koja proizlaze iz petgodišnjeg ugovora koji je Hrvatska radiotelevizija potpisala s Vladom Republike Hrvatske, odnosno da poslodavac namjerava u okviru nove sistematizacije radnih mjesta osigurati pravednije vrednovanje rada i radnih mjesta na HRT-u.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik Tiskara - Poziv poslodavcu na uspostavu socijalnog dijaloga
Posljednjih mjeseci predstavnici radnika tiskare Vjesnik d.d. obraćali su se novoj upravi društva s inicijativama za uspostavu aktivnog socijalnog dijaloga, no do čega do danas nije došlo u očekivanoj mjeri. 
Jasno je da svaka uprava prije upuštanja u detaljnije razgovore s predstavnicima radnika želi prethodno biti upoznata s poslovanjem i povući prve korake u realizaciji vlastitih zamisli. No, u konkretnom slučaju radnici i njihovi predstavnici dali su svoj doprinos opstanku tiskare Vjesnik d.d., a vremena za snimanje situacije prošlo je dovoljno u proteklih pola godine, i više. K tome, socijalni dijalog važan je preduvjet stabilizacije poslovanja, nužan za harmonizirane odnose radnika i poslodavca te definiranje i provedbu dugoročnih rješenja koja predstoje. 

 • Sastanak predstavnika radnika
 • Zajednički poziv na dijalog


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Minimalna plaća ili olako prihvaćena obmana
Prije rasprave, a poglavito prije odluke o visini minimalne plaće nužno je napraviti analizu njenih višestrukih učinaka na najranjivije sektore i zaposlenike, upozoravaju i stručnjaci. Prema nekim stručnim upozorenjima minimalac ima važne regionalne učinke, zato što su najosjetljivije industrije najviše koncentrirane u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u kojoj su prosječne plaće ionako znatno niže od prosjeka Hrvatske. Neke od ovih industrija izvoznog su karaktera i troškovi rada važna su komponenta konačne cijene proizvoda, pa time i konkurentnosti. Izrazito povećanje minimalne plaće ove bi industrije moglo dovesti u problem i rezultirati smanjivanjem zaposlenosti. S druge strane, minimalna plaća važan je element zaštite dostojanstva radnika i sprječava neprimjereno nisku cijenu rada. Dakle, u tom skupu različitih učinaka minimalne plaće treba odrediti njezinu primjerenu razinu, a tripartitne konzultacije Vlade, sindikata i poslodavaca temeljene na argumentima i analizi mogućih učinaka, čine najbolji mehanizam za ostvarenje tog cilja.

 • Treći na dnu prema visini minimalne plaće
 • Poziv poslodavcima da „slobodno“ isplaćuju minimalac!?
Verzija za ispis Pročitajte više
 


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: